Premium

Leerlingen Weidevogels toch niet ondergebracht bij basisschool Marimba

Purmerend

Het betrekken van enkele lokalen bij basisschool Marimba door leerlingen van de nabijgelegen school De Weidevogels is weer van de baan. De maatregel, die tot nogal wat ophef leidde, hoeft niet te worden genomen omdat het aantal leerlingen van de door ruimtegebrek geplaagde Weidevogels volgend schooljaar afneemt.

Het college van burgemeester en wethouders van Purmerend laat dat weten in een reactie op schriftelijke vragen door de Stadspartij. De fractie stelde al meermalen vragen over de door de gemeente bedachte oplossing voor het ruimtegebrek bij De Weidevogels. Daardoor hebben inmiddels enkele groepen les in ruimten die daar niet voor bedoeld zijn. Komend schooljaar dreigde het aantal groepen verder te groeien en moest er een alternatief komen om het ruimtegebrek op te lossen.

Het intrekken van enkele groepen bij basisschool Marimba, even verderop in de wijk Weidevenne, leidde tot een storm van protesten. Bijna alle ouders ondertekenden een petitie, en de medezeggenschapsraad tekende protest aan tegen de oplossing. Zij zien liever dat er noodlokalen worden geplaatst bij de school dan dat een deel van de leerlingen in de Marimba wordt ondergebracht. De afstand tussen beide scholen zou betekenen dat kinderen aan verkeersonveiligheid zouden worden blootgesteld.

Minder groepen

Alle paniek blijkt nu voor niets, valt op te maken uit de brief van het college. Schoolbestuur Opspoor van De Weidevogels heeft de gemeente geïnformeerd dat de leegstaande lokalen van de Marimba volgend jaar niet nodig zijn.

,,De directie heeft deze beslissing genomen omdat het aantal leerlingen, zowel het aantal vierjarigen als leerlingen voor groep 3 tot en met 8, afneemt.’’ De school verwacht na de zomervakantie met 18 groepen te starten en dat is er één minder dan het huidige aantal. ,,Net als dit schooljaar passen dan alle groepen binnen het gebouw.’’

Desondanks blijft de gemeente bezig met het zoeken van een oplossing voor de langere termijn. In overleg met de betrokken schoolbesturen - naast Opspoor is dat stichting CPOW - wordt gekeken naar een pand dat oorspronkelijk als piekopvang bij De Weidevogels was neergezet, maar dat inmiddels in gebruik is genomen door school voor speciaal basisonderwijs Het Plankier. Dat zou betekenen dat die school over twee jaar naar een andere locatie in de stad zou moeten verhuizen.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen