Premium

Bedrijventerrein Lagedijk in Schagen tijdelijk op slot door ’nodeloze papieren geluidsregeltjes’

Schagen

Een te grote hoeveelheid geluid verhindert de komst van nieuwe bedrijven op bedrijventerrein Lagedijk in Schagen. Ook wordt de verkoop belemmerd van beschikbare bedrijfskavels op De Lus, het noordwestelijke deel van Lagedijk.

Zo verontrustend als dat klinkt lijkt het echter niet te zijn, uitgaande van het gemeentelijk reparatievoorstel dat er ligt. De overschrijding van de maximale geluidszone op Lagedijk kan namelijk verholpen worden door een ’geluidreductieplan’, waarvoor de gemeenteraad straks wordt gevraagd om goedkeuring.

Om kort te gaan: ieder bedrijventerrein is gebonden aan een gezamenlijk geluidstotaal. Niet ieder bedrijf verbruikt de toegestane vijftig decibel - 50 dB(A) - aan geluidruimte daadwerkelijk zelf. Daardoor is er onderaan de streep wel ruim voldoende geluidscapaciteit over en blijft de totale druk voor de nabije woonomgeving binnen wettelijk vastgestelde limieten.

In het reductieplan dat is opgesteld door raadgevende ingenieursbureau Peutz staat dat de geluidzone van Lagedijk wordt overschreden, reden waarom wettelijk in principe geen nieuwe omgevingsvergunningen aan bedrijven op Lagedijk kunnen worden verleend.

Akoestisch op slot

Deze zouden in strijd zijn met de Wet geluidhinder artikel 67, stelt Peutz in het rapport,,Zelfs besluiten die leiden tot verlaging van de geluidsbelasting op de zonegrens zijn in het verleden door de Raad van State vernietigd als de zonegrens ergens wordt overschreden. Lagedijk zit hiermee akoestisch op slot.’’

Geen overlast

Volgens CDA-fractievoorzitter Sander Lensink wordt de soep niet zo heet gegeten als opgediend en is er sprake van paniek om niks. ,,Het voorstel voor dit geluidreductieplan nemen we wel aan. Maar in feite is het een papieren exercitie die overbodig is. Want het gaat er toch om dat geen geluidsoverlast voor de leefomgeving is? Nou dan, daar zijn bitter weinig klachten over. Het zijn landelijke regels die heel vergezocht zijn. Kijk naar de praktijk. En richt je op het naar Schagen halen van zwaardere bedrijvigheid waarvoor we wel degelijk voldoende ruimte hebben op met name De Lus.’’

VVD-collega Jonne van de Beek spreekt van ’een papieren tijger’. ,,Nederland op zijn kleinst. Regels zijn regels. Onnodig. We willen van de wethouder (Beemsterboer, red.) weten hoe dit zo is ontstaan. Dit plan kost geld. En het moet straks natuurlijk ook niet zo zijn dat aanpassingen voor geluidsreductie op de gemeente worden verhaald.’’

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen