Premium

’Heldere regels voor aanvraag evenement in Hollands Kroon’

Anna Paulowna

Wie in Hollands Kroon een evenement wil gaan organiseren, kan bij de gemeente een handleiding krijgen waarin staat waaraan de organisatie allemaal moet voldoen. ,,Hiermee wil de gemeente de duidelijkheid voor alle partijen vergroten’’, legt burgemeester Rian van Dam uit.

De handleiding is bedoeld als richtlijn, er blijft wel ruimte voor maatwerk. Ook blijft de mogelijkheid bestaan dat er voor jaarlijks terugkerende evenementen voor meerdere jaren een vergunning wordt afgegeven.

De gemeente onderscheidt drie categorieën. A-evenementen zijn de reguliere activiteiten waarbij er (normaal gesproken) geen risico’s voor deelnemers of de omgeving bestaan. Denk bijvoorbeeld aan (rommel)markten en braderieën.

Aandachtsevenementen komen in de categorie B: evenementen die een belasting kunnen vormen voor de omgeving en de veiligheid rondom locatie waar het gehouden wordt. Denk bijvoorbeeld aan festivals, motorritten, grote buurtfeesten en bepaalde kermissen.

Hulpdiensten

De laatste categorie, C, zijn de risico-evenementen. Volgens de gemeente zijn dat eigenlijk dezelfde soort evenementen als in de B-categorie, alleen is bij deze activiteiten extra inzet van hulpverleningsdiensten nodig om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Polderse kermis of de Flora in Den Oever.

Organisatoren worden in elk geval verzocht om - als het al bekend is - voor 1 juli voorafgaand aan het jaar dat het evenement gehouden wordt, deze vast bij de gemeente te melden.

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen