Premium

Stapje dichter bij vast evenemententerrein in Julianapop

Julianadorp

De Julianadorper initiatiefgroep ONS (Ontspanning, Natuur, Sport) is weer een stap verder in haar streven naar een multifunctioneel evenemententerrein in het dorp.

,,Er wordt mogelijk vanuit de gemeente geld vrij gemaakt voor een haalbaarheidsonderzoek’’, zegt Michel Jansen namens ONS. Waarschijnlijk zal dit na de zomer worden uitgevoerd. Gekeken zal worden waar ergens langs de rand van Julianadorp een plek kan worden gecreëerd waarvan multifunctioneel gebruik kan worden gemaakt. Zowel door sportverenigingen als door organisaties van evenementen als Julianapop en het Julianadorp Power Festival (JPF). En dat alles in een natuurlijke omgeving.

Meerwaarde

ONS Julianadorp is een samenwerkingsverband van inmiddels elf instanties en organisaties. Alle clubs zien een meerwaarde in het samenwerken op een multifunctioneel terrein. ,,We zijn nu een goed jaar bezig en het kan zeker nog wel tien jaar duren voordat er iets is gerealiseerd maar over een jaar of vijf moeten we toch al zijn begonnen met ontwikkelen.’’

Door de bouw van nieuwe woningen in de Willem Alexanderhof, hebben evenementen als Julianapop en JPF al meerdere keren hun tenten elders moeten opslaan. Een vast terrein waar ook sportverenigingen, jeugdactiviteiten en andere partijen onderdak vinden is het streven van ONS.

Nu vinden JPF en Julianapop nog plaats op dezelfde locatie als vorig jaar, vanaf 2020 moest door geplande woningbouw weer een alternatief worden gezocht. Dat wordt een plek achter het Avia tankstation langs de Schoolweg. ,,Maar ook dat is weer tijdelijk. Een vaste plek is belangrijk, we willen alle evenementen en sportverenigingen op een goede manier overeind houden. Door samen te werken versterk je elkaar. Mochten er nog verenigingen of organisaties zijn die zich bij ons willen aansluiten, dan horen we dat graag’’, aldus Jansen.

Website

De website onsjulianadorp.nl komt binnenkort in de lucht. Mailen kan naar: info@onsjulianadorp.nl

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen