Premium

Omgevingsdienst keek niet verder dan slak, naar andere stofbronnen bij Tata Steel is niet gekeken

Omgevingsdienst keek niet verder dan slak, naar andere stofbronnen bij Tata Steel is niet gekeken
Werkzaamheden bij slakverwerker Harsco.
© Archieffoto Heleen Vink
Wijk aan Zee

De milieucontroleurs van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben tijdens hun controles van Harsco maar naar één oorzaak van grafiet- en stofwolken gekeken: het kiepen van slakpannen. Naar andere stofbronnen bij het bedrijf is volstrekt niet gekeken.

In januari bevroeg deze krant de Omgevingsdienst hierover, en werd bezworen dat er wel degelijk naar andere stofveroorzakers op het terrein van de slakverwerker bij Tata Steel werd gekeken.

Focus

„Onze inspecteurs kijken ook naar andere mogelijke stofbronnen. Zij constateerden stof dat veroorzaakt wordt door andere zaken dan specifiek het kiepen, waar de huidige dwangsom op gebaseerd is. Wij registreren al onze bevindingen en ook de bevindingen van omwonenden zoals de heer Prins. Neemt niet weg dat onze focus op dit moment ligt op de emissies bij het kiepen van slakpannen, in verband met de hiervoor opgelegde dwangsom.”

Dit blijkt met een blik op de inspectierapporten niet te kloppen. Deze krant heeft alle controlerapporten opgevraagd via een WOB-verzoek bij de provincie en de Omgevingsdienst (zie onderaan dit artikel). Uit deze controlerapporten, die deze redactie pas na drie maanden ter inzage zijn gegeven, blijkt dat bij alle controles louter en alleen is gekeken naar het kiepen van slakpannen. Alle andere stofveroorzakende activiteiten zijn genegeerd.

Uit de inspectierapporten van de Omgevingsdienst blijkt dat op veel dagen ’geen emissies zijn waargenomen’. Hierbij zijn de enorme stofwolken die worden veroorzaakt door het verplaatsen van staalslak door shovels buiten beschouwing gelaten.

De meeste controles duurden een of twee uur. Vaak kwamen de inspecteurs ’s ochtends om half tien, enkele keren om drie uur ’s middags. In weekeinden en op feestdagen is niet gecontroleerd. Gaandeweg is het totaal aantal controles ook verminderd. In de maand november kwamen de milieuinspecteurs nog zo’n tweemaal per week langs, momenteel is dat gemiddeld eens per week.

Ooggetuigen

Een groeiende groep inwoners van Wijk aan Zee ondersteunt de eis in een brief van milieustichting IJmondig, dat de OD zeker driemaal per week moet gaan controleren. Ook moeten andere overtredingen worden genoteerd, zo vinden zij. Nu is uitsluitend gekeken naar stofwolken die vrijkomen bij het kiepen van slakpannen. Dit leverde in de maanden november, december en januari dertig overtredingen op, die Harsco in totaal 150.000 euro aan dwangsommen hebben gekost. Daarna is de dwangsom verhoogd en zijn er nog maar vier opgelegd, ter waarde van 100.000 euro. Was er ook gekeken naar shovelbewegingen en stofwolken van de hoogovens en de kooksgasfabrieken, dan was volgens ooggetuigen het maximumaantal dwangsommen al binnen enkele dagen bereikt.

Hieronder de inspectierapporten van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die deze krant kreeg na een WOB-procedure:

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen