Premium

Purmerend, Zaanstad en Landsmeer eisen meer geld voor jeugdzorg

Purmerend, Zaanstad en Landsmeer eisen meer geld voor jeugdzorg
Purmerend

De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en rondom Amsterdam moeten gezamenlijk optrekken om meer geld te krijgen van het Rijk om de jeugdzorg goed te kunnen uitvoeren.

De gemeenten Purmerend en Landsmeer hebben inmiddels een motie van die strekking aangenomen. Datzelfde geldt voor Amsterdam en Zaanstad, en het is te verwachten dat de komende tijd meer gemeenten in de regio’s Zaanstreek en Waterland het voorbeeld zullen volgen.

Uit de moties die in Purmerend en Landsmeer zijn aangenomen, blijkt dat de politiek klaar is met de manier waarop de jeugdhulp gefinancierd wordt. Die taak werd enkele jaren geleden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten, maar die kregen daarvoor minder geld dan Den Haag kwijt was. De gevolgen worden nu zichtbaar: gigantische tekorten, met name wat de specialistische en dus dure jeugdzorg betreft.

In de regio rond Amsterdam werken veertien gemeenten samen bij het inkopen van de jeugdzorg. Omdat de kosten de pan uitrijzen moeten er maatregelen worden getroffen, vindt de politiek in onder meer Purmerend en Landsmeer. Temeer omdat er vergelijkbare signalen komen uit de rest van het land.

Het Rijk is inmiddels al bezig met onderzoek, en de verwachting is dat er eind april een besluit wordt genomen in Den Haag over mogelijk extra geld ter compensatie van de tekorten in de jeugdhulp. Maar het is de vraag of die compensatie voldoende is om de tekorten weg te werken.

Extra druk vanuit het college kan helpen, en ook andere gemeenten moeten worden gemobiliseerd om zich hard te maken voor de zaak, vinden de gemeenteraden van Purmerend en Landsmeer. Ze roepen het college op om namens de regio contact op te nemen met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tijdens de komende ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten kunnen gemeentebesturen uit deze regio steun zoeken bij gemeenten elders in het land om de noodzaak van compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg te bepleiten, zijn de raden van Purmerend en Landsmeer van mening.

Verder worden de colleges verzocht om ’op alle andere mogelijke manieren de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Financiën met klem op te roepen de financiële middelen voor de compensatie van de tekorten in de jeugdzorg te doen toekomen’.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen