Advies aan minister: stop met nachtvluchten Schiphol

Een nachtelijke landing. Maar vooral de starts geven veel overlast.
© archieffoto capital photos
Schiphol

Om slaapverstoring in de omgeving van Schiphol te voorkomen, zou er een verbod moeten komen op starts in de nacht. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen.

Het advies is een van de bouwstenen voor de Luchtvaartnota die de minister momenteel laat opstellen en die in het najaar klaar moet zijn.

De adviesraad meent dat grenzen voor veiligheid, milieu en leefomgeving bepalend moeten zijn voor Schiphol en andere luchthavens in Nederland, in plaats van een maximum aantal vliegbewegingen.

Lees ook: Schiphol: geschetst beeld sector niet juist

Zo leidt slaapverstoring als gevolg van nachtvluchten tot negatieve gezondheidseffecten. ,,Gezondheid wordt op dit moment in de beoordeling van luchtvaart nog maar beperkt meegenomen. Hinder in de nacht zou daarom zoveel mogelijk moeten worden teruggebracht. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt met behulp van een extra prijsprikkel waardoor vliegen in de nacht substantieel duurder wordt.’’

Starts

Een andere optie die de raad noemt is om, na een overgangsperiode waarin verdere groei van nachtvluchten niet is toegestaan, over te gaan tot het verbieden van starts in de nacht. De raad heeft het specifiek over starts, omdat landingen in de nacht in glijvlucht worden uitgevoerd en zo minder lawaai geven. Zeker in de zomer zijn het vooral vakantievluchten die aan het eind van de nacht starten. Die zouden dan pas na zeven uur mogen vertrekken.

Het gemor over de nachtvluchten is het afgelopen jaar fors toegenomen. Vanuit gemeenten, provincies en bewonersgroepen is ook al gepleit voor minder nachtvluchten en is zelfs voorgesteld om tijdens een deel van de nacht helemaal niet te vliegen.

Lees ook: Verbod op nachtvluchten goed idee, reiziger uitgeslapen op vakantie

Regels naleven

Deze bestuurders en bewonersgroepen willen ook dat de regels eerst eens worden nageleefd en gehandhaafd, voordat sprake kan zijn van extra vluchten. Zij krijgen nu steun van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. ,,De luchtvaart heeft in het rijksbeleid een uitzonderingspositie. Andere mobiliteitssectoren of bedrijfstakken worden meer dan de luchtvaart afgerekend op hun effect op de leefomgeving. De oplopende spanning tussen de groei van de luchtvaart aan de ene kant en de belangen van het klimaat en de leefomgeving aan de andere kant maken een heroverweging van deze uitzonderingspositie noodzakelijk.’’

De raad bepleit om net als in andere sectoren heldere grenzen voor geluid, hinder, ultrafijnstof en veiligheid van de luchtvaart voorop te stellen. De raad adviseert ook om de opgelegde grenswaarden periodiek aan te scherpen. Hierdoor worden luchtvaartmaatschappijen geprikkeld om de door hen veroorzaakte belasting van milieu en omgeving ‘zo laag als redelijkerwijs mogelijk’ te laten zijn. Ook zou Schiphol de tarieven voor landingsrechten afhankelijk kunnen maken van de milieuprestatie van de vliegtuigen.

Biobrandstof

Wat milieu betreft is op dit moment het gebruik van duurzame brandstof de meest kansrijke manier om de CO2-uitstoot van vliegen op korte termijn te beperken. De raad bepleit een bijmengverplichting voor duurzame brandstof op Nederlandse luchthavens. Het prijsverschil met gewone kerosine zou gesubsidieerd moeten worden uit de opbrengst van een hogere ticketheffing om tanken in buurlanden te voorkomen. Het kabinet wil al een Europese of anders Nederlandse tickettaks, maar wil die opbrengst dan laten terugvloeien in de staatskas. Maatschappijen als KLM hebben al gepleit om het geld van een vliegtaks te gebruiken voor projecten zoals biobrandstof. Er zijn plannen om in een Nederland een fabriek hiervoor te bouwen.

Meer nieuws uit Amsterdam