Premium

Een bevel in alle bevrijdingseuforie: blijf af van ’moffenmeiden’, de rechter straft ze

Volledig in puin na een bombardement, het winkelpand van De Gruyter in Den Helder. De filiaalhouder stond weer op. ’Een toch bezorgen wij de betere waar’, staat er op het bord aan de ruïne.
© Foto Beeldbank WO2-NIOD
Anna Paulowna

Wat te doen met ’moffenmeiden’? In Anna Paulowna en andere plaatsen werd daarover kort na de bevrijding een affiche opgehangen. Onder de kop ’Order’ werd burgers te verstaan gegeven ’dat het arresteeren van vrouwen, die zich met den vijand hebben afgegeven, achterwege dient te blijven’

Zij zullen, zo werd aangekondigd, ’hun gerechte straf’ ontvangen ’van den bevoegden rechter’. Ook mag publiek zich niet schuldig maken aan ’ongewenschte gevoelsuitingen’, zo waarschuwde het bevoegd gezag.

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen