Drie sluizen Schardam afgekeurd: waterschap houdt spreekuur

Hans Swierstra
Schardam

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat zeven sluizen in Noord-Holland klaarmaken voor de toekomst en nodigt belangstellenden uit om mee te denken.

Drie van deze sluizen zijn de Hornsluis, Noordersluis en Zuidersluis in Schardam. Ze zijn afgekeurd in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Bij een toekomstige superstorm met veel wind en regen is onvoldoende zeker dat de sluizen het opstuwende water kunnen keren. Om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen, wordt er gewerkt aan een oplossing om de sluizen te verbeteren.

Het waterschap en de combinatie Tauw-Friso Civiel houdt spreekuur over de versterking van de sluizen. Het projectteam zal vragen beantwoorden van omwonenden en gebruikers. Het spreekuur vindt dinsdag tussen 16 en 19.30 uur plaats op camping Voor Anker aan de Schardam 19a. Iedereen kan vrij binnenlopen.

In augustus moet voor iedere sluis de geplande aanpak bekend zijn. In 2021 zullen de aanpassingen plaatsvinden.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.