Premium

Een tot de nok toe met zand gevulde Johan Cruijff Arena; en dat is allemaal de duinen bij Petten ingewaaid

Een tot de nok toe met zand gevulde Johan Cruijff Arena; en dat is allemaal de duinen bij Petten ingewaaid
Petten

Vier jaar geleden verdween de zeedijk van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering onder een dikke laag zand. Maar liefst 35 miljoen kubieke meter zand werd op de kust gestort. Zo ontstond een compleet nieuw strand en duingebied. En daar weet de natuur wel raad mee, zo blijkt uit ecologisch onderzoek. Bijna honderd verschillende plantensoorten werden geteld in het nieuwe duingebied. En de duinen zelf zijn ook gegroeid.

Een tot de nok toe met zand gevulde Johan Cruijff Arena; en dat is allemaal de duinen bij Petten ingewaaid
Zo zag de Hondsbossche Zeewering er decennia lang uit. Een dijk van asfalt met veel strekdammen.
© Archieffoto Hans van Weel

Embryonale duinen. Zo noemt onderzoekster Sonja Ouwerkerk de kleine zandhopen die bij Petten op de grens van strand en eerder aangelegde duinen zijn ontstaan.Dan, grappend: ,,Eigenlijk zijn dit al peuterduintjes natuurlijk.’’ Ze vormen het bewijs dat de natuur lekker zijn gang gaat in het nieuwe gebied tussen Camperduin en Petten. En die groene slierten die er op staan? Dat is biestarwegras. Komt vanzelf op.

Verplaatst

Een tot de nok toe met zand gevulde Johan Cruijff Arena; en dat is allemaal de duinen bij Petten ingewaaid
Nieuwe duinen zijn ontstaan op het strand bij Petten. Ze vormen een buffer die weg kan spoelen tijdens stormen.
© foto hollandmediacombinatie/marten visser

Ouwerkerk behoort tot een team van onderzoekers dat de afgelopen vier jaar de ontwikkeling van het nieuwe duingebied nauwlettend heeft gevolgd. Er is in een paar jaar tijd behoorlijk wat zand verplaatst in het nieuwe gebied, stellen de onderzoekers vast. Ouwerkerk wijst naar de rietschermen die werden geplaatst om het nieuw opgespoten zand vast te houden. Ze zijn nauwelijks meer te zien. ,,In het begin staken ze een meter boven het zand uit.’’

De onderzoekers hebben berekend dat er in drie jaar tijd een complete Amsterdam Arena vol zand van de vooroever en het strand naar het nieuwe duingebied erachter is gestoven. ,,Ongeveer 530.000 kubieke meter zand in totaal.’’ Vrijwel al dat zand is in het eerste deel van het duingebied blijven liggen, verstuiving over de oude zeedijk heen is te verwaarlozen stellen de onderzoekers. Door die verstuiving is het strand iets smaller geworden. Dat is ingecalculeerd, zegt Ouwerkerk. ,,Er is een heel breed strand aangelegd. Uitgangspunt was dat een deel van dat zand richting de duinen zou gaan.’’

Storm

De buitenste duinenrij is volgens haar in een paar jaar tijd met drie tot vijf meter opgehoogd, puur door natuurlijke groei. En op het strand ontwikkelen zich dus nieuwe duinen. Kijk overigens niet vreemd op wanneer die tijdens een zware storm weer wegspoelen. ,,Dat is juist de bedoeling. Het duin groeit in rustige tijden aan en dat dan wegslaan als het stormt.’’ Waarna de cyclus weer opnieuw begint.

Een tot de nok toe met zand gevulde Johan Cruijff Arena; en dat is allemaal de duinen bij Petten ingewaaid
Glashelder water in het ’binnenmeertje’.
© foto hollandmediacombinatie/marten visser

Qua veiligheid zitten de mensen achter het nieuwe duingebied goed. Ouwerkerk: ,,Dit strand is zo groot dat het een zeespiegelstijging van een meter per eeuw aan kan.’’ Ecoloog Ben Eenkhoorn van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is ook uitermate enthousiast over het nieuwe gebied. Inmiddels zijn er honderd verschillende plantensoorten geteld. Achter de eerste duinenrij is een soort binnenmeer gemaakt, waarin glashelder water staat.

Planten

,,Dat is nu nog een beetje brakkig’’, weet Eenkhoorn. ,,En dat trekt weer heel bijzondere planten aan.’’ Hij kent uiteraard de geluiden van critici, die stellen dat heel veel vogels foerageerden op de strekdammen voor de dijk en dat dit zeebanket nu onder een dikke laag zand is verdwenen. ,,Die strekdammen waren inderdaad populair bijn scholeksters en plevieren. Het klopt dat die nu iets minder biotoop hebben. Maar daar is wel een heel bijzonder gebied voor terug gekomen.’’ Bovendien is geld van het kustproject gestoken in de aanleg van eilandjes in de Putten, vlak achter de dijk, en in de aanleg van nieuwe vogelgebieden in de Zandpolder.

Insecten

,,Er is dus wel iets voor terug gekomen.’’ Voor de bijen en andere insecten is het nieuwe duingebied in ieder geval uitermate positief. Eenkhoorn: ,,Voorheen was die die dijk echt een waterkering en moest hij overslagbestendig zijn.Dat betekende dat de grasmat erg stevig moest zijn. Nu kunnen we die dijk veel meer natuurlijk beheren. Als het goed is zie je er binnenkort de bijenorchis bloeien.’’

Meer weten over het onderzoek naar de Pettemer duinen? Bekijk een filmpje via onderstaande link:

Meer nieuws uit Schagen e.o.

Meest gelezen