Voor het eerst in jaren daalt het aantal euthanasiemeldingen in Noord- en Zuid-Holland [grafieken]

Annemarie de Jong
Amsterdam

Voor het eerst sinds jaren is in 2018 het aantal euthanasiemeldingen in Noord- en Zuid-Holland gedaald. Landelijk zakte het aantal van 6585 meldingen in 2017 naar 6126 vorig jaar. Voorzitter Jacob Kohnstamm van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) typeert het als ’een schommeling in de cijfers’.

In Noord-Holland daalde het aantal meldingen van 1473 in 2017 naar 1382 vorig jaar. In de regio Zuid-Holland/Zeeland nam het af van 1316 naar 1172. Dat blijkt uit het jaarverslag van de RTE dat donderdag is aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS. ,,Ik kan niet uitsluiten dat deze daling een incident is”, zegt Kohnstamm.

Lees ook: OM seponeert in vrijwel alle euthanasiezaken waarbij artsen niet handelden volgens de wettelijke zorgvuldigheidseisen

,,Sinds 2007 groeit het aantal meldingen gestaag. Dat verbaast mij ook niet”, vervolgt hij. Zelfbeschikking speelt bij de naoorlogse geboortegolf volgens hem een grotere rol dan bij generaties daarvoor. ,,Bovendien zijn er 250.000 mensen met dementie gediagnosticeerd. Wie dierbaren heeft zien wegkwijnen zou kunnen besluiten: ’Die weg wil ik niet’.”

Onderzoeksinstituut Nivel neemt de daling onder de loep. Opvallend is overigens dat in het eerste kwartaal van 2019 het aantal euthanasiemeldingen juist met 9 procent steeg vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal van 6126 meldingen betreft 4,0% van het totaal aantal mensen (153.328) dat in Nederland in 2018 stierf.

Partners gelijktijdig euthanasie

In 5898 gevallen (96,2%) was er sprake van levensbeëindiging op verzoek en 212 keer (3,4%) ging het om hulp bij zelfdoding, waarbij een arts een dodelijke drank aan de patiënt overhandigt. In 16 gevallen (0,3%) betrof het een combinatie. De man- vrouwverhouding in de meldingen was nagenoeg gelijk: 3191 mannen (52,1%) en 2935 vrouwen (47,9%). Bij negen paren kregen de partners gelijktijdig euthanasie.

In Noord- en Zuid-Holland is ongeneselijke kanker de belangrijkste reden voor levensbeëindiging. Landelijk gaat het bij 5553 meldingen om mensen met niet (meer) te genezen kanker. Ook aandoeningen van het zenuwstelsel zoals de ziekte van Parkinson, MS en ALS, hart- en vaataandoeningen, longziektes of een combinatie van aandoeningen zijn redenen voor euthanasie.

Bij 144 meldingen ging het om mensen in de beginfase van dementie. Bij twee meldingen was sprake van patiënten in een ver(der) gevorderd stadium van dementie, waarbij de schriftelijke wilsverklaring bepalend was. In zowel Noord-Holland als Zuid-Holland/Zeeland was in 33 gevallen dementie de aanleiding.

Psychiatrische aandoeningen

Bij 67 meldingen van euthanasie ging het patiënten met psychiatrische aandoeningen. In 205 gevallen was de reden een optelsom van ouderdomsaandoeningen, zoals een stoornis in het zien, gehoorstoornissen, botontkalking, slijtage, evenwichtsproblemen en cognitieve achteruitgang.

In zes van de 6126 gemelde gevallen oordeelde de RTE dat de uitvoerend arts niet aan alle wettelijk bepaalde zorgvuldigheidseisen heeft voldaan, dat is iets minder dan 0,1% van het totaal.

Orgaandonatie

In verreweg de meeste gevallen (4919, ofwel 80,2%) vond de euthanasie thuis plaats. Bij zeven meldingen vond er orgaandonatie plaats na de euthanasie.

Het hoogste aantal meldingen van euthanasie, te weten 1986 (32,4%), heeft betrekking op de leeftijdscategorie 70-80 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorieën 80-90 jaar en 60-70 jaar, respectievelijk 1442 (23,5%) en 1363 (22,2%).

In 2018 beoordeelden de RTE drie meldingen van euthanasie bij een minderjarige (12 t/m 17 jaar). In de leeftijdscategorie 18-40 jaar zijn 68 meldingen ontvangen. Daarbij was 42 keer sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden als gevolg van kanker. In tien gevallen was een psychiatrische aandoening de oorzaak.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen