OM seponeert in vrijwel alle euthanasiezaken waarbij artsen niet handelden volgens de wettelijke zorgvuldigheidseisen

Annemarie de Jong
Amsterdam

Het Openbaar Ministerie seponeert vrijwel alle euthanasiezaken waarbij artsen volgens de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) niet handelden in lijn met de zorgvuldigheidseisen, die de wet stelt. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2018 dat de RTE vandaag aanbiedt aan de minister van VWS Hugo de Jonge.

Van de in totaal 12.711 euthanasiemeldingen in de periode 2017-2018 heeft de RTE in 18 gevallen (0,15%) geoordeeld dat niet is voldaan aan één of meer van de zorgvuldigheidseisen uit de ’Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’.

Lees ook: Voor het eerst in jaren daalt het aantal euthanasiemeldingen in Noord- en Zuid-Holland

Deze 18 oordelen zijn voorgelegd aan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het OM. Deze instanties bekijken of er sprake is van gevaar voor de gezondheidszorg of van strafrechtelijke verwijtbaarheid.

In 15 van de 18 als ’onzorgvuldig’ beoordeelde meldingen is inmiddels besloten dat er geen reden is voor verdere tuchtrechtelijke of strafrechtelijke vervolging van de betrokken artsen en is geseponeerd. In drie gevallen is hierover nog geen besluit genomen.

Vergevorderde dementie

Bij een euthanasiezaak uit 2016 - die eerder voor de tuchtrechter is gebracht - gaat het OM over tot strafvervolging. Dat is voor het eerst sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002. Het ging daarbij om een specialist ouderengeneeskunde die in Zuid-Holland euthanasie verleende aan een patiënte met vergevorderde dementie.

In vier zaken die RTE in 2017 had beoordeeld als ’onzorgvuldig’ is het OM in 2018 overgegaan tot nader strafrechtelijk onderzoek. ,,Voor artsen is het onmiskenbaar spanningsvol als hun handelen door de RTE wordt getoetst, en zeker in de uitzonderlijke gevallen dat er daarna ook nog een onderzoek volgt van IGJ en OM”, meldt voorzitter Jacob Kohnstamm van de RTE.

,,Toch is er geen reden voor onzekerheid bij artsen over de richtlijnen; de verschillende juridische invalshoeken van de drie onafhankelijk van elkaar functionerende instanties leveren een éénduidig en helder kader op. Wij zien dan ook een zeer zorgvuldige uitvoering van euthanasie. De uit de extra controle voortvloeiende normstelling levert daar een bijdrage aan. Zonder dat artsen onnodig geconfronteerd worden met tegen hen gevoerde procedures.”

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) beoordeelt of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan de zes zorgvuldigheidseisen die de wet stelt.

Zo moet er onder andere sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt. Ook moet ten minste één andere onafhankelijke arts zijn geraadpleegd. Zaken die volgens de RTE niet - helemaal -volgens de zorgvuldigheidseisen zijn verlopen worden doorgestuurd aan inspectie en het Openbaar Ministerie.

Kohnstamm benadrukt dat OM en inspectie het oordeel van de toetsingscommissie telkens hebben onderschreven.

De maatschappelijke discussie ging in 2018 volgens Kohnstamm vooral over ’duiding’ van verzoeken van patiënten met een vergevorderde vorm van dementie en van patiënten met een psychiatrische aandoening.

Hij stelt vast dat deze aandoeningen maar voor een heel klein deel (1%) aanleiding zijn voor een euthanasieverzoek. Ook in 2018 was dat in veruit de meerderheid van de gevallen (90,6%) een vorm van niet meer te genezen kanker.

In het jaar 2018 was er voor het eerst een lichte daling van het aantal meldingen van euthanasie: van 6585 in 2017 naar nu 6126 in 2018.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen