Meer huizen met last van ernstige verkeersherrie in regio Alkmaar

Meer huizen met last van ernstige verkeersherrie in regio Alkmaar
Vooral mensen die wonen langs doorgaande wegen in de bebouwde kom ervaren een hogere geluidsbelasting.
© jjfoto.nl / Jan Jong
Alkmaar

Het aantal woningen in de regio Alkmaar dat last heeft van verkeerslawaai, is de afgelopen vijf jaar gedaald met 8 procent naar 38.500. Maar het aantal woningen dat ernstig belast wordt, steeg met 25 procent naar 6400.

Dat blijkt uit een vergelijking van de rapporten ’Actieplan geluid’ van de Regionale Uitvoeringsdienst RUD.

Het rapport voor de jaren 2018 tot en met 2023 is onlangs gepresenteerd, het vorige is vijf jaar ouder. Het gaat om geluidsoverlast door verkeer in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk.

Gemeten is de geluidsbelasting langs gemeentelijke wegen. Woningen die een berekende belasting van minimaal 55 decibel gemiddeld over 24 uur ervaren, ondervinden volgens het rapport geluidshinder.

Meer huizen met last van ernstige verkeersherrie in regio Alkmaar
Geluidsbelasting langs doorgaande wegen. In licht oranje de grens van 55 decibel, donkerder kleuren geven een hogere belasting aan.

Onder ’ernstige hinder’ vallen woningen met een geluidsbelasting van minstens 65 decibel. Er zijn volgens het meest recente rapport geen woningen in de regio die een belasting van meer dan 75 decibel hebben.

30 kilometer

Een mogelijke oorzaak van de verschuiving in de geluidsbelasting is, dat de gemeenten in de afgelopen jaren hebben besloten de maximumsnelheid op veel wegen terug te brengen naar 30 kilometer per uur, uiteraard met name in de bebouwde kom. Daardoor concentreert het verkeer zich meer op de grotere wegen, waardoor daar de geluidshinder stijgt.

Om de geluidsbelasting op gemeentelijke wegen terug te dringen, willen de regionale gemeenten zich vooral gaan richten op het stiller maken van het wegdek. Dit is de beste methode, zo staat in het rapport.

Als je de gevels van huizen isoleert met bijvoorbeeld geluidswerend glas, werkt die reductie alleen binnen de woning. Geluidschermen langs de wegen reduceren het geluid alleen effectief in de luwte van zo’n scherm. Tientallen of honderden meters verderop is dat effect veel kleiner.

Meer huizen met last van ernstige verkeersherrie in regio Alkmaar
Geluidsbelasting in het zuidelijk en middelste deel van Alkmaar.
© Illustraties RUD-rapport ’Eindrapportage geluidsbelastingkaarten’

Stil asfalt

Met stil asfalt is een volgens het rapport een geluidsreductie te bereiken van 1 tot 5 decibel. Er wordt steeds meer ingezet op ’geluidsreducerende dunne deklagen’, die een langere levensduur hebben dan het traditionele zeer open asfaltbeton. Zoab is namelijk gevoeliger voor beschadigingen in bochten en op kruispunten.

Daarnaast zeggen de gemeenten in de regio dat ze bij het nemen van verkeersmaatregelen nadrukkelijk kijken naar de geluidsbelasting voor inwoners.

Ze streven naar vermindering van het totaal aantal woningen met een geluidsbelasting van 55 decibel of meer. Ook willen ze een verschuiving van woningen uit een hogere geluidsbelastingklasse naar een lagere.

Provincale wegen

Uit het rapport van de RUD blijkt ook dat de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op provinciale wegen en rijkswegen fors is gestegen.

Hadden in 2013 nog 1050 respectievelijk 690 woningen last van deze wegen, vijf jaar later is dat ruim verdubbeld naar 2136 voor provinciale wegen en 2023 voor rijkswegen. De aanpak van deze hinder is een aangelegenheid van de provincie en het Rijk.

Ook geluidshinder door het spoor is in het RUD-rapport niet meegenomen; de aanpak daarvan berust bij Prorail.

De hinder als gevolg van industrielawaai zit evenmin in de cijfers. Daar doen zich, zo staat in het stuk, geen saneringssituaties voor omdat de woningen daarvoor een te lage belasting ervaren of al de benodigde isolatie hebben.

Meer nieuws uit Alkmaar

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons