Ministerie wil weten wie het rapport over pesticiden in de omgeving van bollenvelden lekte [video]

© ANP
Julianadorp

Het ministerie van Volksgezondheid en Milieu wil het ’spuitlek’ boven water: de bron van de berichtgeving enkele weken geleden waarbij bevindingen uit een OBO-onderzoek voortijdig in de publiciteit kwamen.

OBO staat voor Onderzoek Blootstelling Omwonenden. Het nieuws over dit rapport bracht veel onrust bij onder meer bollenkwekers en bewoners in bollengebieden omdat in de publicaties direct verband werd verondersteld tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en gevaren voor de volksgezondheid.

Met name de vaststelling dat er sporen van bestrijdingsmiddelen werden gevonden in luiers, sprak tot de verbeelding.

Het televisieprogramma ’Zembla’ beschikt over een voorlopige versie van het rapport en bracht de uitkomsten naar buiten. Daarbij was sprake van hoge concentraties gevaarlijke stoffen in de atmosfeer, maar niet van overschrijding van toegestane normen.

De bij het onderzoeksconsortium aangesloten organisaties hebben van het ministerie een brief ontvangen waarin een beroep wordt gedaan op betrokkenen bij het lekken zich kenbaar te maken.

Geheimhoudingsplicht

Het ministerie stelt dat het lekken een schending is van de geheimhoudingsplicht en schadelijk is voor het vertrouwen in het onderzoek.

’Wij begrijpen niet welke omstandigheden of moverende redenen het lekken kunnen rechtvaardigen, gezien de schade die dit de onderzoeksdeelnemers en het consortium heeft berokkend’, aldus het ministerie in een brief aan betrokken partijen.

Het ministerie wil inzicht in de achtergrond en motieven van degenen die gelekt hebben.

De kring van betrokkenen met toegang tot het gelekte concept rapport is klein: consortiumpartijen, RIVM, opdrachtgevers en leden van de wetenschappelijke begeleidingsgroep.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.