Run op vertrouwenspersoon van gemeente Huizen: aantal meldingen van ambtenaren schiet omhoog

Eddie de Paepe
Huizen

In totaal 21 Huizer ambtenaren hebben vorig jaar een beroep gedaan, voor hulp of advies, op een externe vertrouwenspersoon. In 2017 waren dat er nog maar twee.

De gemeente Huizen maakt al enkele jaren gebruik van de dienstverlening van BING. De twee vertrouwenspersonen van dit externe bureau besteedden vorig jaar in totaal negentig uur aan gesprekken met ambtenaren, telefonisch of ter plekke. Ambtenaren meldden zich met ’ervaringen’ met ’ongewenste omgangsvormen’, ’het gevoerde management/beleid’, het functioneren van de organisatie, wettelijke verplichtingen en regelgeving, verspilling/wanprestatie, fraude/diefstal/verduistering, of een combinatie van diverse van deze zaken.

Oorzaken

De vertrouwenspersonen constateren in hun jaarverslag dat het aantal ambtenaren dat bij heeft aangeklopt vorig jaar flink is gestegen. Zij komen met twee mogelijke oorzaken. Kort na de start van een interne gemeentelijke werkgroep integriteit en omgangsvormen in 2017 ’uitte zich de situatie rondom de intussen teruggetreden burgemeester de heer mr. A.F. Hertog’. Een zestal medewerkers diende via een vertrouwenspersoon van BING een formele klacht in over Hertogs gedrag. ’De door de klagers beschreven verhalen hebben alle betrekking op (vermeende) ongewenste omgangsvormen.’

Lees ook: Opinie: Huizen wil in ieder geval géén Hertog of Van Gils meer

Situatie

Dit heeft geresulteerd in het vertrek van de burgemeester. ’Aangenomen mag worden dat, mede door de bekendheid die is gegeven aan de rol van de vertrouwenspersoon en mede door de situatie rondom het vertrek van de heer Hertog, meer medewerkers het loket van de vertrouwenspersoon hebben gevonden.’ Aan de commotie - ook op het gemeentehuis - over het op non-actief stellen (en later formeel ontslaan) van de ’sjoemelambtenaar’ wordt niet gerefereerd.

Ongewenst

In totaal 21 Huizer ambtenaren hebben zich dus vorig jaar tot een vertrouwenspersoon gewend. In zes gevallen leidde dit tot een klacht/melding, namelijk over de ’ongewenste omgangsvormen’ van de burgemeester. Over het verloop en de uitkomst van de overige vijftien (vertrouwelijke) contacten maken de medewerkers van BING niets bekend. Behalve dat in één geval de vertrouwenspersoon gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid ’tot ongevraagde advisering’. Dit ’door bij de gemeentesecretaris mondeling zorg te uiten over problemen binnen een bepaalde afdeling’.

Lees ook: Oud-burgemeester Huizen niet vervolgd

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen