Het nieuwe ’zoekplaatje’: de Kijk van Kastermans

Zusters tijdens de St. Jansprocessie in Laren. Waar is deze foto precies gemaakt? Wie herkent wie?© Foto: Streekarchoief Gooi en Vechtstreek.

Eddie de Paepe
Hilversum

De 1,3 miljoen foto’s die Ton Kastermans Fotostudio in 2015 overdroeg aan de gemeente Hilversum sluiten in tijd naadloos aan op de Stevens-collectie die eerder werd verworven. Daarom plaatsen wij voortaan wekelijks, op deze plek in de krant, een ’zoekplaatje’ van Kastermans.

In de eerste aflevering van deze nieuwe rubriek een foto uit 1996 van zusters tijdens, waarschijnlijk, de St. Jansprocessie in Laren. Wie herkent een van de dames of andere personen op de foto? Wie weet de precieze locatie?

Stuur uw reacties naar e.de.paepe@hollandmediacombinatie.nl of De Gooi- en Eemlander, Postbus 15, 1200 AA Hilversum.

Van tegelzetter tot persfotograaf

In de afgelopen tien jaar heeft de redactie in totaal vijfhonderd maal geput uit het ’onbekende’ deel van de collectie van persfotograaf Jacques Stevens. Het overgrote deel van deze ’zoekplaatjes’ is door onze voorzien van gegevens als locatie, tijd en personen. Bij de foto’s die Ton Kastermans en zijn medewerkers voor De Gooi- en Eemlander maakten, ligt het iets anders. Die zijn namelijk wel van een datum voorzien. Het gaat de redactie nu dan ook om lezers die bij het fotomoment aanwezig zijn geweest (en misschien zichzelf wel herkennen) en daar iets over kunnen vertellen. Een herinnering, een anekdote, een persoonlijk verhaal over de gebeurtenis, de plek of de personen op de foto.

Ton Kastermans geeft in 1989 de nieuwe burgemeester van Hilversum, Jeltien Kraaijeveld-Wouters, uitleg tijdens haar werkbezoek aan de studio aan de Sumatralaan.© Archieffoto: Studio Kastermans

Tegelzetter

De foto’s zijn gemaakt in de periode 1981 tot en met april 2002. Ton Kastermans woonde in Bunschoten en was eigenlijk tegelzetter van beroep. Maar zijn echte passie lag - naast paardensport - op een ander gebied, de fotografie, vertelt zijn zoon Arvid in het boek De Redactie (over de ’gloriejaren’ van deze krant). ’Begonnen als hobby met het maken van foto’s van mij en m’n moeder en daarna langzaam uitgebreid naar het maken van foto’s voor de plaatselijke pers, de Tempo Express en De Bunschoter.”

Almere

Niet veel later werd Kastermans door hoofdredacteur Wim Meiners gevraagd om voor deze krant te gaan fotograferen. Aanvankelijk (vanaf ’81) was dat alleen voor ’kopblad’ Dagblad van Almere, enkele jaren later (vanaf ’85) ook voor De Gooi- en Eemlander. Daarmee nam hij dus het stokje van Jacques Stevens over. In die tijd was de eenmanszaak al uitgegroeid tot een fotostudio met diverse medewerkers in dienst. Omdat Kastermans’ naam bij elke foto stond, dachten lezers van deze krant dat hij al die plaatjes zelf had geschoten, wat natuurlijk fysiek onmogelijk was.

Plezier en passie

Maar in de begintijd ging Kastermans ook nog vaak zelf op pad, herinnert zijn zoon Arvid zich. ,,Hij heeft nooit meer zoveel plezier en passie voor fotografie gehad als in de beginjaren van de krant. Als jongetje ging ik vaak mee naar opdrachten, en m’n vader vloog van hot naar her om alles te maken en rond te krijgen”. Dat was geen negen tot vijf-bestaan. Thuis stond de scanner dag en nacht aan. Zodra het apparaat een kraakje gaf en de rode lampjes stopten met lopen voor een belangrijke melding van politie of brandweer, wisten mijn moeder en ik dat we stil moesten zijn. Vaak nog geen minuut later was m’n vader dan verdwenen om naar de bewuste melding te gaan om foto’s te maken.”

Nieuwjaarskaart van Ton Kastermans (bovenop de camera) en alle medewerkers van het foto- en videobedrijf.© Archieffoto’s: Studio Kastermans

Ton Kastermans overleed in januari 2007 op 60-jarige leeftijd. Zijn zoon Arvid veranderde de naam van het bedrijf in Studio Kastermans. Sinds enkele jaren staat bij de foto’s in de krant ook de naam van de fotograaf.

Digitaal

In mei 2002 schakelde het bureau over van analoge naar digitale fotografie. Het archief stond op de zolder van het kantoor/studio aan de Sumatralaan in Hilversum (het bedrijf is tegenwoordig gevestigd in de Blaricummermeent). In 2013 bood de fotostudio de collectie negatieven aan de gemeente Hilversum aan. ,,Het stond ons op die zolder niet echt in de weg, maar die zeven meter lange kastenwand stond er ook maar te staan”, vertelde Alexander Marks, die in 1982 voor Kastermans was komen werken, indertijd. ,,Hooguit een paar keer per jaar kwamen we op die zolder, omdat iemand een afdruk wilde hebben. De vraag rees of we het nou daarvoor moesten bewaren. Is het dan niet veel leuker dat deze beelden voor iedereen beschikbaar komen?”

Inspiratie

Eind februari 2015 kreeg alles zijn beslag. De gemeente Hilversum kocht de volledige collectie. Volgens cultuurwethouder Wimar Jaeger ’een prachtige weergave van de geschiedenis van de regio en een pure inspiratie voor de toekomst’. Fotograaf Marks rekende uit dat het ging om 1,3 miljoen negatiefbeeldjes verdeeld over 216,666 negatiefstroken. Per onderwerp zijn gemiddeld twee stroken bewaard, wat betekent dat er nu ruim 108.000 onderwerpen in het Streekarchief Gooi en Vechtstreek bewaard en gedigitaliseerd worden. Van portretten en branden tot nieuwbouwprojecten en sport.

Preview

In april 2015 gaf het archief in Museum Hilversum een preview van deze schat aan documentair beeldmateriaal. Met de collectie Stevens (tienduizenden glasplaat- en kleinbeeldnegatieven) en de collectie Kastermans heeft het Streekarchief nu zo’n zestig jaar persfotografie in Gooi, Vechtstreek, Eemland en Almere in handen. Een collectie die uiteindelijk in zijn geheel (digitaal) beschikbaar moet komen voor het grote publiek.

In de eerste aflevering van deze nieuwe rubriek een foto uit 1996 van zusters tijdens, waarschijnlijk, de St. Jansprocessie in Laren. Wie herkent een van de dames of andere personen op de foto? Wie weet de preciese locatie? Stuur uw reacties naar e.de.paepe@hollandmediacombinatie.nl of De Gooi- en Eemlander,

Postbus 15, 1200 AA Hilversum.

Hier staan afleveringen van De Kijk van Kastermans.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen