Huurgeschil tussen gemeente Den Helder en Rob Scholte op 7 mei bij kantonrechter

Delano Weltevreden
Den Helder

De kantonrechter buigt zich op 7 mei over het huurgeschil tussen de gemeente Den Helder en kunstenaar Rob Scholte.

De behandeling van de zaak stond gepland voor 6 maart, maar moest wegens ziekte van de rechter worden uitgesteld.

In april vorig jaar is Scholte uit het Rob Scholte Museum gezet op basis van een voorlopige uitspraak van het hof in Amsterdam.

De gemeente heeft steeds gesteld dat Scholte een gebruiksovereenkomst had, dat hij geen huurder was.

De bodemrechter heeft echter geoordeeld dat Scholte huurder was en heeft de zaak doorverwezen naar de kantonrechter. Die moet nu beoordelen of de gemeente dit huurgeschil middels uitzetting had mogen beslechten.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.