Zes jeugdteams van Zaanstad gaan samen

Zaanstad

De zes jeugdteams van Zaanstad worden samengevoegd en zijn vanaf volgend jaar ook via de scholen bereikbaar. Daarmee verwacht wethouder Songül Mutluer dat de ondersteuning slagvaardiger zal zijn.

Na de zomervakantie gaat de gemeente experimenteren met jeugdhulpverleners op scholen. Daarbij worden een lichte en een zware aanwezigheid uitgetest en een vorm die daar tussenin zit.

,,Licht wil zeggen dat er een keer per maand iemand van het jeugdteam op de schol komt, zwaar is een permanente aanwezigheid. Welke vorm wordt toegepast is afhankelijk van de problematiek in een wijk en zal gebaseerd zijn op de ervaring van de jeugdteams’’, zegt Mutluer.

Vanaf januari 2020 moet aan elke school voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs een hulpverlener verbonden zijn.

De afstand tussen de scholen en de jeugdzorg wordt daardoor kleiner. Omdat scholen vroeg problemen signaleren is dat een stap vooruit, verwacht Mutluer.

Jeugdteams zijn er sinds 2015. De zes teams worden door vier aanbieders bemand. Die vier zullen nauw moeten samenwerken en op termijn wellicht moeten samensmelten.

Bij werkbezoeken merkte Mutluer dat het werk van de jeugdteams en de sociale wijkteams veel overlapping liet zien en dat sommige dingen daadwerkelijk dubbel gedaan werden. Mutluer verwacht dat de jeugdhulp in de nieuwe opzet efficiënter zal zijn.

Efficiënter wil zeggen dat er ook een financieel voordeel te verwachten is. Maar het grootste voordeel ziet Mutluer in de kans dat kinderen veel eerder geholpen worden en problemen daardoor niet onnodig groot worden.

,,Wij gaan veel meer inzetten op preventie en proberen te voorkomen dat situaties escaleren.’’

Dat laatste kan betekenen dat op termijn minder specialistische jeugdhulp ingezet moet worden. Ook dat kan een besparing opleveren.

Het samengaan van de zes jeugdteams naar een centrale organisatie, betekent dat een jongere die hulp heeft na een verhuizing niet bij een andere begeleider komt. Uit de terugblik op het functioneren van de jeugdteams tot nu toe, was ook dat een punt van kritiek.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen