IJmondgemeenten zeggen nee tegen vliegveld in zee

IJmuiden

De gemeentebesturen van Velsen en Beverwijk zijn tegen een vliegveld op zee. Het plan om enkele kilometers voor de kust van IJmuiden en Wijk aan Zee een luchthaven te stichten, pakt op zoveel manieren negatief uit dat de gemeenten er geen voordelen in zien.

De roep om een vliegveld op zee te bouwen, komt van omwonenden van Schiphol die de overlast van de nationale luchthaven zat zijn.

Ook in de Tweede Kamer wordt hier nu over gesproken. De overheid heeft een rapport laten maken - een ’quick scan’ - om te bepalen of het vliegveld mogelijk is.

Op de resultaten van deze quick scan hebben de gemeentebesturen van Beverwijk en Velsen richting Tweede Kamer gereageerd.

De conclusie: geen vliegveld in zee, uitbreiding van Schiphol moet op de huidige plek gebeuren. Maar ook dat moet binnen de perken blijven, gezien de vliegoverlast die er nu al is.

In de brief van de gemeente Velsen beargumenteert het gemeentebestuur waarom een zee-vliegveld ongewenst is. ,,De quick scan laat zien dat een vliegveld in zee technisch wel haalbaar is, maar het levert nauwelijks voordelen op die de hoge kosten rechtvaardigen. De nadelen zijn groot voor de veiligheid van de kust, de natuur in de duingebieden, de visserij en de leefbaarheid van bestaande bewoonde gebieden.”

Velsen verwacht dus juist meer overlast voor zijn inwoners, in plaats van minder. De gemeente komt dan tussen twee vliegvelden te liggen en er is al veel vliegherrie. ,,Ook zijn er economische bezwaren. Verder blijft er te weinig ruimte over voor windmolenparken in zee en komt daarmee het halen van de CO2-doelstellingen in gevaar. De bouw zelf veroorzaakt een grote CO2-uitstoot, zoals u zelf ook al in een eerste commentaar aangeeft. Om al deze redenen wijst ons college ook de bouw van een luchthaven in zee af.”

Belangrijk vindt Velsen ook dat de windmolenparken in zee, waar de haven van IJmuiden veel bedrijvigheid en werkgelegenheid aan te danken heeft, in gevaar komen door een vliegveld. Economisch ziet zij goede kansen voor IJmuiden als haven voor plaatsing en onderhoud van windmolenparken. ,,De vooruitzichten zijn gunstig en bieden veel kansen voor werkgelegenheid. Plannen voor de bouw van een luchthaven voor de kust zouden daar naar onze mening flink afbreuk aan doen. Ons college ziet dus meer mogelijkheden voor werkgelegenheid bij de verduurzaming van de energievoorziening dan in een verdere groei van de luchtvaart.”

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen