Protestmars tegen bomenkap Oude Tempel in Soesterberg

Gedeputeerde Mirjam Maasdam (lichte jas) neemt de handtekeningen in ontvangst. Soester wethouder Nermina Kundic (met tas in hand) kijkt toe.© foto’s kees scheurkogel

Eric Lorier
Soesterberg

Burgerinitiatief Vaarwel Landgoed Oude Tempel heeft zaterdag bij een grote protestmars in Soesterberg 1100 handtekeningen aangeboden aan gedeputeerde Mirjam Maasdam, als protest tegen de voorgenomen kap van honderden bomen op landgoed Oude Tempel.

Steen des aanstoots is de afspraak om op het Soesterbergse landgoed Oude Tempel woningbouw mogelijk te maken en Kamp van Zeist terug te geven aan de natuur. Wat betreft de demonstranten is het wenselijker om de Oude Tempel groen te houden en de woningen op het toch al bebouwde Kamp van Zeist te realiseren. Nadeel daarvan is wel dat Kamp van Zeist vanuit het dorp Soesterberg gezien aan de overkant van snelweg A28 ligt.

Aan de protestmars deden meer dan honderd mensen mee, onder wie ook leden van lokale politieke partijen in Soest en Zeist. De Soester en Zeister politici willen in april in beide gemeenteraden een initiatiefvoorstel indienen om de groene Oude Tempel te behouden en het bebouwde terrein van Kamp van Zeist te benutten voor de gewenste woningbouw. Volgens de tegenstanders is dat nog goedkoper ook.

Bezwaren tegen de plannen met landgoed Oude Tempel liggen bij de Raad van State, die dit voorjaar uitspraak doet. Er staan zo’n driehonderd woningen gepland op het oude landgoed.

Al geruime tijd wordt geprobeerd de beschermde dassen die in het gebied leven te vangen. Dat is bij één das gelukt, nummer twee is de mens al tijden te slim af. Op beelden van camera’s bij de dassenburcht is te zien dat er nog wel een das in het gebied leeft.

Overigens zou er in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de Soester duinen een das zijn doodgereden.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen