Provincie bepaalt het busvervoer. Wat willen de partijen?

Elektrische bussen in Alkmaar.

Elektrische bussen in Alkmaar.© jjfoto.nl / Jan Jong

Frans van den Berg
Amsterdam

In Noord-Holland draait het wat openbaar vervoer betreft om twee zaken: de drukte op de forensenroutes en de bereikbaarheid van voorzieningen en kleine kernen.

De provincie speelt een grote rol met geld voor vrije busbanen, betere haltes en omdat die over de busconcessies gaat. De provincie bepaalt waar en hoeveel bussen er rijden. Bij die plannen en de aanbesteding worden ook reizigers gehoord.

Het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Noord-Holland (Rocov-NH) adviseert. „We maken geen beleid. Ons doel is vooral om het openbaar vervoer overeind te houden. Vooral in het noorden van de provincie staat het onder druk”, is de ervaring van secretaris Ludolf Maat.

Ouderen

Met minder passagiers dreigen buslijnen te verdwijnen, wat vooral voor scholieren en ouderen een probleem is. Het antwoord is vaak flexibel vervoer.

„Maar de flexbussen zijn geen succes. Dat zijn de belbussen, waar je dus van te voren moet bellen als je met het busje mee wil. In die plaatsen zie je het vervoer fors inzakken. Die mensen vragen dan liever de buren om hen ergens heen te brengen.”

Een alternatief zijn de buurtbussen.

„Die zijn wel een succes. Dat zijn ook kleine busjes, maar die rijden een vaste route volgens een vaste dienstregeling. In feite een normale buslijn, alleen met vrijwilligers als chauffeur. Dat laatste is dan wel een probleem, want die vrijwilligers moeten er wel zijn. Het hangt dan erg af van het dorp of de gemeente. In Heerhugowaard staat de gemeente echt achter deze buurtbussen en dan is er ook veel animo voor”, weet Maat. In Noord-Holland-Noord zijn inmiddels tien lijnen met een buurtbus, één in Bloemendaal en geen enkele in het Gooi.

Dubbeldekkers

Zaanstreek, Waterland, Haarlemmermeer en Amsterdam zijn een ander verhaal. Daar gaat de provincie niet over het openbaar vervoer. De Vervoerregio Amsterdam is daar de baas. Dat is van oudsher zo gegroeid omdat Amsterdam een eigen vervoersbedrijf heeft. Alleen houden de lijnen niet op bij de stadsgrens.

EBS en Connexxion voeren de buslijnen uit naar de omliggende gemeenten, ook naar een gemeente als Haarlem. Daar voeren bewoners van de binnenstad strijd tegen de vele rode bussen en dubbeldekkers richting hoofdstad. Alleen heeft noch de gemeente noch de provincie daar iets over te zeggen, maar dus wel de Vervoerregio. Dat blijft een probleem.

Ook de reizigersvereniging Rover ziet een probleem. Van alle provincies heeft Noord-Holland de grootste mobiliteitsknelpunten. Daarom wordt gepleit voor een intensiever samenwerking tussen de provincie, de Vervoerregio Amsterdam en NS. „De dagelijkse vervoersstromen gaan dwars door de huidige grenzen heen.”

Juist nu er 230.000 woningen in de metropoolregio Amsterdam moeten worden gebouwd, zal de vraag naar openbaar vervoer fors toenemen. Zeker nu nabij ov-knooppunten wordt gebouwd, steden autoluwer worden en meer mensen de fiets naar ov-knooppunten nemen. „Een verdubbeling van het ov-aanbod is nodig. Dan gaat het om spoor, lightrail en zwaardere buslijnen.”

Dat betekent volgens Rover dus investeren, maar de rijksoverheid heeft tot 2030 juist geen geld voor extra investeringen. Rover stelde eerder voor om bij alle nieuwbouw 10.000 euro op de grondexploitatie te zetten, zodat er extra geld voor ov komt. Maar in de verkiezingsprogramma’s van de partijen is dat idee niet overgenomen.

Voor ouderen

Lijst 1 - VVD: Met name het Muiderslot, Pampus, de vesting Naarden, de Loosdrechtse Plassen en het Singer museum zijn slecht bereikbaar met het OV.

Lijst 2 - D66: Overal in Noord-Holland moeten ziekenhuizen, buurthuizen, winkels, scholen en recreatiegebieden bereikbaar zijn. Weinig aanbod dan belbussen, regiotaxi’s en flexibele routes. De Texelhopper is hiervan een goed voorbeeld.

Lijst 3 - PvdA: Zeker in het noordelijk deel van de provincie en in het Gooi is meer ov nodig zoals lightrail, metro en vrij liggende busbanen.

Lijst 4 - PVV: Een veilig en efficiënt openbaar vervoer.

Lijst 5 - SP: Geschrapte buslijnen en opgeheven bushaltes terugbrengen. Gratis openbaar vervoer voor mensen met een laag inkomen.

Lijst 6 - CDA: Meer flexibele systemen van busvervoer. Bussen die je via een app binnen een half uur kunt bestellen én afrekenen. Bovendien komt de bus niet naar een halte, maar naar de plek die jij wilt. Voor bijvoorbeeld ouderen dé uitkomst om weer met de bus te kunnen. We zetten maximaal in op innovatie in het busvervoer.

Lijst 7 - GroenLinks: Betaalbaar openbaar vervoer voor alle inwoners. De ov-verbindingen in het landelijk gebied zoals de kop van Noord- Holland worden verbeterd. Rond de grote steden wordt het openbaar vervoer versterkt met lightrailverbindingen tussen belangrijke knooppunten.

Lijst 8 - Partij voor de Dieren: Het openbaar vervoer is veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een beperking en vormt overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto. De Texelhopper wordt verbeterd, verduurzaamd en beschikbaar gemaakt in meer gebieden, ook buiten Texel.

Lijst 9 - 50 plus/partij voor de ouderen: privatisering van het OV terugdraaien en zorgen dat het openbaar vervoer weer onder volledige verantwoordelijkheid van de overheid komt. Gratis OV voor ouderen en gehandicapten tijdens daluren.

Lijst 10 - Ouderenpartij NH: Een geïntegreerd buurtbussenvervoer tezamen met leerlingen– en WMO- vervoer.

Lijst 11 - Nida: Goedkoper OV voor iedereen en gratis OV voor minima.

Lijst 12 - Code Oranje: Bereikbaarheid verbeteren voor OV-reizigers.

Lijst 13 - Forum voor Democratie: Goed openbaar vervoer, ook in de landelijke gebieden.

Lijst 14 - Denk: Gratis openbaar vervoer voor minima en ouderen.

Lijst 15 - ChristenUnie: Verbindingen met kleine dorpen zoveel mogelijk in stand houden. Lokale plannen en initiatieven van inwoners voor aanvullend vervoer worden ondersteund en gestimuleerd. De snelwegbussen van R-net zijn een succes. Het netwerk van hoogfrequente snelbussen wordt daarom verder uitgebreid. Op de drukste corridors moet lightrail komen.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen