Internationale nominatie voor dijkankers Middelie

Dijkankers verstevigen de Ringdijk.

Dijkankers verstevigen de Ringdijk.© Foto Ella Tilgenkamp

Rien Floris
Middelie

Het innovatieve dijkanker waarmee JLD van Middelieër Jos Karsten dijken vernagelt, is genomineerd voor een internationale prijs voor composietbouwers. Donderdag wordt in de Amsterdamse Watergraafsmeer de eerste dijk opgeleverd die door de innovatieve dijkankers op zijn plek wordt gehouden.

JLD contracting dat de thuisbasis heeft in de Goorn is een van de finalisten van de JEC World 2019 beurs in Parijs. JLD staat tussen grote namen zoals Porsche en bedrijven uit de vliegtuig- en auto-industrie. Samen met Solico engineering ontwikkelde Karsten (het is zijn idee) een dijkanker uit basaltvezel. Basalt wordt bij hoge temperatuur omgesmolten en versterkt; een concept uit de Russische militaire industrie. Het resultaat is materiaal dat lichter is dan staal, maar met een twee maal grotere trekkracht. Woensdag hoort Karsten in Parijs hoe hoog het bedrijf eindigt.

De dijkankers die Karsten ontwikkelde - de JLD-dijkstabilisator- kunnen wel een eeuw meegaan, want ze roesten niet. Het dijkanker werkt als een grote springplug die je voor holle wanden (gipsplaat) gebruikt. De verankeringstechniek van Karsten werkt sneller dan damwanden, is makkelijker aan te brengen en is ook goedkoper. Er is weinig werkruimte nodig waardoor de bomen op de dijk in Watergraafsmeer behouden konden blijven.

Karsten testte het dijkanker in de Purmer op een kunstmatige dijk. In de Watergraafsmeer is de techniek voor het eerst in een echte waterkerende dijk toegepast op de Ringdijk. Sinds oktober vorig jaar zijn hier om de paar meter vijftien meter lange trekstangen in de dijk gedrukt.

Aan het uiteinde zit een klapanker dat er uit ziet als een pioniersschepje dat kan openklappen en zo de trekstang vastzet. Zo wordt de dijk van binnenuit versterkt en vernageld aan de ondergrond. De ankers meten zelfs de spanning in de dijk en zijn bij te stellen. Met de nieuwe techniek kan de dijk zijn bestaande vorm behouden en hoeft deze niet breder te worden.

Zwakke dijken

De kans is groot dat veel zwakke dijken in Nederland baat hebben bij vernageling aan de ondergrond. Daarom is deze innovatie volledig gefinancierd door het 7,4 miljard kostende landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, onderdeel van het Nationale Deltaprogramma. De komende jaren wordt in heel Nederland ruim 1100 kilometer dijk versterkt. Ook de Alliantie Markermeerdijken heeft interesse getoond in de nieuwe vernagelingstechniek.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.