Masterplan Voetbal van gemeente Alkmaar is een begin, maar er is nog veel te doen

Robin Kaandorp
Alkmaar

Met een flinke meerderheid is de gemeenteraad van Alkmaar onlangs akkoord gegaan met het Masterplan Voetbal. In een plan staat een aantal mogelijkheden hoe het voetbal in Alkmaar in de toekomst georganiseerd kan worden.

Kort samengevat worden er in het masterplan enkele subdoelen geschetst en hoe die te bereiken. Daarnaast is er zogenaamde kansenkaart in het plan opgenomen en een actieplan. In het algemeen wordt er in het plan, waarin de clubs in de stad zelf, maar ook de vijf verenigingen in de andere kernen zijn opgenomen, benadrukt dat het verenigingsleven een centrale plek in de samenleving inneemt, maar dat er ook ingespeeld moet worden op maatschappelijke ontwikkelingen.

De subdoelen zijn: vitale sportverenigingen, efficiënt gebruik van de sportvelden en het streven naar multifunctionele accommodaties. Met als doel om in 2029 toekomstbestendige verenigingen te hebben, met genoeg leden, moderne en toegankelijke voorzieningen en een efficiënt benut complex.

,,Voetbal is nog steeds de grootste sport, maar de verdeling over de stad is enigszins in onbalans’”, stelt Alkmaarsche Boys-voorzitter Michel Kuijpers, die tevens woordvoerder is van de overige voetbalclubs. ,,Daarnaast is het vaak lastig een vitale vereniging te zijn. Sommige clubs zijn te groot, andere te klein en een tekort aan vrijwilligers speelt bijna overal.”

Op de ’kansenkaart’ wordt gesproken over een clustering van sport op een bepaalde plek. Geen nieuw verhaal voor de clubs. ,,Want de kaart komt vanuit de verenigingen zelf”, weet Kuijpers. Er zijn vier clusters, met een aparte ’topsportcluster’ in het Olympiapark. Met name in Zuid (Alkmaarsche Boys, Flamingo’s en Jong Holland) en Qest (Alcmaria Victrix en AFC’34) zullen er plannen gemaakt worden hoe die clustering in de praktijk uit zal gaan zien. ,,We zijn dan ook hard toe aan concrete vervolgstappen”, stelt Kuijpers. ,,Hierin heeft wethouder Dijkman ook al enkele toezeggingen gedaan.”

Samen met Alkmaar Sport zullen de door de clubs gemaakte ’quick scans’ (waarin de clubs zelf hun toekomst hebben geschilderd) besproken worden om te kijken welke mogelijkheden er zijn. ,,Het plan is om dit voor de zomer af te ronden. Daarna zal duidelijk moeten zijn of clubs alleen verder kunnen of dat er gekeken moet worden naar verschillende samenwerkingsvormen”, blikt Kuijpers alvast vooruit. Al zal het een zaak van een lange adem. ,,Want de clubs zijn realistisch genoeg dat dit niet allemaal binnen een jaar gerealiseerd kan worden. Maar alle voetbalbestuurders snakken na bijna twee jaar wel naar concrete plannen.”

Meer nieuws uit Sport Alkmaar

Meest gelezen