Omvang bijstand krimpt in Alkmaar sneller dan in vergelijkbare gemeenten

Gert van der Maten
Alkmaar

Het aantal bijstandsuitkeringen daalt in Alkmaar sneller dan in gemeenten van vergelijkbare grootte

Dat antwoordt het college van Alkmaar op vragen van het VVD-raadslid Christiaan Peetoom.

Het aantal bijstandsuitkeringen nam vorig jaar af van 2580 in januari tot 2433 in december. In mei was er nog wel een piek van 2583, maar sindsdien daalt het aantal maand na maand.

Als het aantal uitkeringen van december 2107 op 100 wordt gesteld, dan staat Alkmaar nu op 94,4 en staan gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners op 95.

Peetoom wordt in beantwoording op de vingers getikt door het college. Hij wilde weten wat de gemeente doet om het zogenaamde ’granieten bestand’ aan te pakken. Dat zijn uitkeringsgerechtigden die maar niet uit de bijstand raken. Het college vindt de term ’granieten’ ongepast. ,,Omdat iedere persoon de potentie heeft om uiteindelijk actief te participeren wordt de term granietenbestand niet gebruikt”, aldus de beantwoording.

Het college zegt dat er dit jaar een proef is gestart met meer aandacht voor bijstandsgerechtigden die medische of geestelijke zorg nodig hebben. De bedoeling is dat zij worden begeleid naar vrijwilligerswerk, activiteiten buitenshuis of zelfs eventueel naar een reguliere baan. De proef richt zich op een kleine groep. Slaagt die, dan wordt een grotere groep benaderd.

Van alle mensen in de bijstand verricht 26 procent (702 mensen) een tegenprestatie. 19,3 procent is daarvan vrijgesteld.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen