Protesterende stichting stapt uit commissie voor Schoorlse Duinen

Matthie Bergman
Schoorl

De Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied is uit protest opgestapt uit de zogenoemde ’monitoringcommissie’ voor de Schoorlse Duinen.

De stichting meent dat de provincie allerlei toezeggingen niet nakomt en kondigt tevens een demonstratie aan.

Kap

De commissie meet de invloed die de kap van twee bossen in de Schoorlse Duinen hebben op flora en fauna, door regelmatig en systematisch van een aantal soorten de aanwezige hoeveelheid te tellen.

De provincie Noord-Holland heeft daarvoor een lijst gemaakt.

Aan die lijst heeft de provincie specifieke soorten toegevoegd die een signaalfunctie zouden vervullen.

Invloed

De stichting is op uitnodiging in die commissie gaan zitten, onder meer om enige invloed uit te kunnen oefenen.

De stichting stelde bijvoorbeeld voor de te volgen soorten uit te breiden. Dat verzoek is echter niet gehonoreerd.

De vertegenwoordigers van de stichting hebben daarop besloten uit de commissie te stappen, omdat zij het gevoel hebben dat zij niet serieus worden genomen.

Demonstratie

De stichting kondigt verder voor 16 maart een demonstratie aan.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.