Gemeenteraadsleden Den Helder bedreigd om verplaatsing stadhuis naar Willemsoord

Op Willemsoord moet het stadhuis worden gevestigd in de gebouwen 72 (links) en 66 (achtergrond).© Archief

Marischka de Jager
Den Helder

Verschillende gemeenteraadsleden van Den Helder zijn op een intimiderende en bedreigende manier benaderd om een ander standpunt in te nemen omtrent de verplaatsing van het stadhuis naar Willemsoord.

Dat stelt de fractie van de Stadspartij in een motie die komende maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt ingediend.

,,Er zijn in Den Helder mensen die denken dat zij politieke ambtsdragers ongestraft kunnen intimideren en bedreigen, waardoor onze democratische rechtstaat wordt ondermijnd’’, zegt de fractie.

Lees ook: Voorstel tot referendum Den Helder om stadhuis

,,Mensen mogen van alles van ons vinden, hoeven het lang niet altijd met ons eens te zijn en mogen ons dat ook duidelijk laten weten, mits dat op een normale manier gebeurt. Het is wat ons betreft volstrekt ontoelaatbaar als dit op een onfatsoenlijke, onbehoorlijke, respectloze of zelfs intimiderende en bedreigende wijze plaatsvindt. Als een college- of raadslid, zich geïntimideerd of bedreigd voelt, kan daarover geen discussie mogelijk zijn, dan worden grenzen overschreden hetgeen absoluut onacceptabel is.’’

Lees ook: Ambtenaren Den Helder: lastig om stadhuisplannen aan burgers uit te leggen

Waaruit de bedreigingen precies bestaan, is niet duidelijk.

Met het indienen van de motie wil de Stadspartij komen tot een agressie protocol. Met een dergelijk protocol kan worden vastgelegd hoe de gemeente reageert op bedreigingen, agressie of intimidatie tegen college- en raadsleden. Ook moet er in staan waar bestuurders terecht kunnen als ze worden bedreigd en wat mogelijke vervolgacties zijn.

,,Wij willen met een agressieprotocol voor college- en raadsleden een sterk signaal afgeven aan de samenleving, dat agressie en geweld jegens bestuurders en volksvertegenwoordigers verwerpelijk is en niet zal worden getolereerd.’’

Lees ook: Haven en Scheepvaart Vereniging: Stadhuis Den Helder op werf is slecht idee

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.