’Schatkaart’ met geheime nieuwe bouwlocaties in Heerhugowaard

’Schatkaart’ met geheime nieuwe bouwlocaties in Heerhugowaard
Een van de gecensureerde pagina’s.
© Gemeente Heerhugowaard
Heerhugowaard

’For your eyes only’, was de James Bond-boodschap aan de gemeenteraad van Heerhugowaard. Die kreeg onlangs tijdens een besloten overleg een kijkje in de schatkaarten van de ’woningbouwopgave’ in de regio.

De presentatie werd gehouden tijdens een ’BOT’je, vaktaal voor ’Benen Op Tafel-overleg’.

Daarin werd duidelijk dat tot 2032 nog 3800 woningen gebouwd gaan worden in Heerhugowaard: circa 1900 in De Draai; 400 in Heerhugowaard-Zuid; 250 in Broekhorn; 470 in het stadshart en nog eens 800 op diverse - niet met name genoemde - kleinschaliger locaties. Die laatste 800 zijn genoemd, geïnventariseerd en op waarde geschat, maar verwijderd van de kaart. Er zijn ’veel nieuwe initiatieven’, meldde het college tijdens het BOT’je.

Maar de lijst (en de kaart) waar ze op staan is vertrouwelijk en dus zijn ze - voor de zekerheid - maar weggeplukt van het digitale overzicht van de presentatie. ,,Met de geheimhouding wordt voorkomen dat onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden ontstaat’’, legt het college uit.

’Waaranders’

Datzelfde college kondigt een ’Heerhugowaards woningbehoefte-onderzoek aan, gebaseerd op analyse van zogeheten ’Big Data’ (gegevens van wensen, onderzoeken en mogelijkheden die met elkaar vergeleken en daarna verwerkt worden). Daarbij worden ook de groei van het spoor en de woningmarkt betrokken. Er worden in de stukken drie ’versnellingslocaties’ benoemd, waarvan er twee zijn gecensureerd. De derde is het buurtschap ’Waaranders’, een wijkcollectief dat in de Vaandel-Zuid op de planning staat. De komende tien jaar is volgens het college een groei van 550 woningen in de sociale huursector nodig.

Meer nieuws uit Alkmaar

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons