Personen met verward gedrag in Noord-Holland Noord voortaan vervoerd per crisisauto

Alkmaar

GGZ, Regionale Ambulancevoorziening en Veiligheidsregio in Noord-Holland Noord hebben als eersten in Nederland toestemming om voor het vervoer van personen in acute, ernstige psychische nood structureel zogeheten diligences te gebruiken.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Sport en Welzijn heeft genoemde partijen hiervoor groen licht gegeven.

Diligence

Een diligence is een gewone auto die het GGZ-crisisteam (arts en psychiatrisch verpleegkundige) gebruikt om uit te rukken na meldingen over personen met verward gedrag.

Deze cliënten moeten, indien opname in ziekenhuis of kliniek noodzakelijk is, normaal per ambulance worden vervoerd. Dat is vanwege de veiligheid voor patiënt en hulpverleners wettelijk zo geregeld.

Wachttijden

Omdat ambulances in de praktijk voorrang moeten geven aan verkeersongevallen en andere calamiteiten zoals beroertes en hartinfarcten lopen de wachttijden voor vervoer van personen met verward gedrag soms fors op, terwijl de psychische nood vaak niet vermindert.

Crisismedewerkers zaten tot voor kort bij een cliënt op een ambulance te wachten en reden daar vervolgens achteraan naar ziekenhuis of kliniek.

Alternatief

Omdat dit niet erg efficiënt is, hebben GGZ -, Regionale Ambulancevoorziening - en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zelf een alternatief bedacht.

Ruim anderhalf jaar is een experiment gedaan met drie diligences, die vanuit de standplaatsen Alkmaar, Hoorn en Schagen rijden.

Leasevoertuigen

In de proefperiode zijn meer dan 200 ritten met de witte leasevoertuigen uitgevoerd.

Het gaat om cliënten die geen fysieke medische problemen hebben en geen direct gevaar voor hun omgeving (meer) vormen. Anders moet er alsnog een beroep op een ambulance worden gedaan.

De diligences zijn voorzien van een portofoon, die in rechtstreekse verbinding met de meldkamer staat.

Noodknop

Gaat een cliënt tijdens het vervoer plotseling toch door het lint, dan kan een noodknop worden ingedrukt. Die is tijdens het experiment nooit gebruikt.

De test is mede geslaagd, omdat cliënten het op prijs stellen dat ze relatief anoniem worden vervoerd. Ambulances trekken doorgaans de aandacht.

Vanuit diverse regio’s in het land is belangstelling getoond voor het project.

Jongeren

De GGZ, Regionale Ambulancevoorziening en Veiligheidsregio in Noord-Holland Noord willen de beschikbaarheid van diligences nu verder uitbreiden en ze ook gebruiken voor jongeren.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen