’Geld van provincie Noord-Holland naar regionale media’

’Geld van provincie Noord-Holland naar regionale media’
© Illustratie: Ronald van der Heide/provincie Noord-Holland
Hilversum

Een ruime meerderheid van de partijen die in Noord-Holland meedoen aan de Statenverkiezingen is voorstander van financiële steun aan de regionale media.

Een van de stellingen in de Stemwijzer luidt: ’De provincie moet zowel de regionale omroep als de regionale kranten financieel steunen’. Zoals bekend worden de regionale omroep en de lokale omroepen gesubsidieerd door de overheid. Dat geldt niet voor de lokale en regionale kranten. Tien partijen willen dit veranderen, blijkt uit hun reactie op de stelling. Zij wijzen op de belangrijke rol die ’kwalitatief goede, onafhankelijke media’ en (onderzoeks)journalistiek spelen in de (lokale) democratie en bij de ’controle en duiding van het bestuur’.

Voorstellen

D66 komt in de komende bestuursperiode zelf met voorstellen om die rol van de media te versterken, meldt de partij. Onder meer de PvdA constateert dat de lokale journalistiek ’steeds meer onder druk staat’. ’Wij vinden het belangrijk dat ook lokale en regionale onderwerpen van verschillende kanten belicht en geduid worden. Dat vraagt om goede regionale journalisten. Daar dragen wij graag aan bij.’

Media-cursussen

Ook SP, GroenLinks, 50Plus/Partij van de Ouderen, Partij voor de Dieren en CDA vinden dat de provincie de portemonnee moet trekken. De christen-democraten stellen: ’Er werken veel vrijwilligers bij regionale en lokale media, die moeten via de provincie ondersteuning kunnen krijgen voor bijvoorbeeld het volgen van media-cursussen’.

Inclusief

Partijen die (nog) niet in Provinciale Staten zijn vertegenwoordigd, pleiten eveneens voor een investering vanuit ’Haarlem’. NIDA: ’Niet alleen qua middelen voor betere onderzoeksjournalistiek, ook qua inclusief en representatief beleid’. Net als de Partij voor de Dieren spreekt Code Oranje van de ’tegenmacht’. ’ De provincie moet niet bang zijn haar eigen onafhankelijke tegenmacht te organiseren’. DENK is vóór ’meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming’.

Waar mogelijk

De ChristenUnie is de enige partij die ’geen van beide’ heeft aangevinkt. Deze partij wil ’dat de provincie de pers faciliteert waar mogelijk’. ’Dat kan door te adverteren in de regionale kranten of op de provinciale omroep, maar ook door gezamenlijk journalistieke projecten vorm te geven. De financiering van de regionale omroep gebeurt door de Rijksoverheid; de provincie betaalt daar niet aan mee en moet dat ook niet doen voor de regionale kranten.’

Bibliotheken

De VVD, PVV, Ouderenpartij Noord-Holland en Forum voor Democratie zijn ronduit tegen. De liberalen gaan in hun toelichting echter niet in op het waarom, maar komen met een verhaaltje over cultuur en bibliotheken. De PVV is duidelijker. ’Wij zijn voor een provinciale overheid die zich alleen bezighoudt met kerntaken en zo min mogelijk belastinggeld van burgers uitgeeft. Het financieel ondersteunen van regionale omroepen vindt de PVV meer dan genoeg, zeker in een tijd waarin steeds minder mensen kranten lezen.’ Een opvallende redenering.

De Ouderenpartij Noord-Holland geeft geen toelichting op haar standpunt.

Onnatuurlijk

Forum voor Democratie is van de tegenpartijen het meest uitgesproken. ’Wij geloven in een vrije samenleving waarin bedrijven zelf hun eigen broek ophouden. Indien regionale kranten onvoldoende lezers weten te trekken, dienen zij niet door onnatuurlijke subsidiëring in stand te worden gehouden.’

Meer nieuws uit Gooi

Lees hier de digitale editieVolg ons