Raad Langedijk: Dr. Wilminkhof ’van gas los’

Raad Langedijk: Dr. Wilminkhof ’van gas los’
Een artist impression van het plan Dr. Wilminkhof.
© Illustratie Bouwburo H. Tauber
Langedijk

De fractie van GroenLinks in Langedijk gaat een motie voorbereiden waarin bouwer BouwCombinatie Langedijk (BCL) gevraagd wordt om bij het plan Dr. Wilminkhof alsnog aardgasloos te gaan bouwen. De oplegnotitie van Groen Links kon rekenen op veel sympathie bij de Langedijker (burger-)raadsleden.

BCL, een samenwerking van de Langedijker bedrijven Bouwburo H. Tauber en De Geus Bouw, wil op het voormalige Mavo-veld 44 woningen bouwen: 28 appartementen en 16 twee-onder-een-kapwoningen. ’Woningbouw is een passende ontwikkeling en is op deze locatie reeds lang voorzien’, liet het vorige college in het raadsvoorstel weten.

GroenLinks sloeg aan toen duidelijk werd dat de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 is aangevraagd. Daardoor geldt hier niet de verplichting tot aardgasloos bouwen. ,,Dat baart ons zorgen’’, aldus fractievoorzitter Soledad van Eijk. Raad en college hebben meermalen uitgesproken dat ’wonen’ en ’klimaatverandering’ twee van de belangrijkste opgaven voor Langedijk zijn. Van Eijk zag deze thema’s echter niet terug in het bouwplan voor de 44 woningen.

,,We moeten zorgen dat deze woningen toekomstbestendig zijn’’, aldus Van Eijk. Ze sprak de hoop uit dat de projectontwikkelaars zelf alsnog tot dit inzicht zouden komen. ,,Als raad kunnen wij een signaal afgeven, bijvoorbeeld door met een motie te komen.’’

Brede bijval werd haar deel. ,,We kunnen dit project juridisch niet meer tegenhouden maar aardgasloos bouwen is wel de toekomst’’, aldus Floris de Boer (Hart voor Langedijk/D66). Ook Wim Nugteren (CU) zag iets in een motie waarin een dringend beroep wordt gedaan op de ontwikkelaars. Dat de woningen niet van gas los zijn, noemde Harry Waal (PvdA) ’een gemiste kans’.

Van Eijk gaat nu, met de steun van de andere partijen, een motie in die richting opstellen.

De bouw van woningen op de locatie De Overbrugging in Noord-Scharwoude is een stap dichterbij gekomen. De burgerraadsleden bleken content met het plan. Woonstichting Langedijk gaat de 21 huurwoningen neerzetten, verdeeld over drie bouwlagen en vijf geschakelde vrije sector woningen. Deze woningen zijn levensloopbestendig en energieneutraal.

De raadsleden hielden nog wel een slag om de arm. Sjaak Tijm, voorzitter van Baas in eigen Buurt, overhandigde als inspreker een viertal vragen aan wethouder Ad Jongenelen. Hij vreest dat kiezen voor dit plan ook gevolgen heeft voor de discussie over de doorvaarbaarheid Machinesloot-Achterburggracht. Tijm kreeg de toezegging dat hij binnen anderhalve week antwoord krijgt. De raad wilde die antwoorden afwachten. Maar links en rechts werd ook het belang van sociale woningbouw op die plek benadrukt.

Meer nieuws uit Alkmaar

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons