Groen licht voor grondverkoop Huizer-maatjes

Groen licht voor grondverkoop Huizer-maatjes
Huizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de verkoop van grond tussen de Trekkerweg en Ploegweg voor Huizer-maatjes, een woongroep voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Als de gemeenteraad op 21 maart ook groen licht geeft, zal de grond worden overgedragen aan De Alliantie Ontwikkeling. Hiertoe zullen kort na het raadsbesluit de koop- en realiseringsovereenkomst tussen de gemeente en De Alliantie Ontwikkeling en de intentieovereenkomst tussen De Alliantie en de Huizer-maatjes worden ondertekend.

Het initiatief voor Woongroep Huizer-maatjes is genomen door ouders die voor hun kinderen met een verstandelijke beperking een woonvorm willen realiseren in Huizen. Het doel is het opzetten van een kleinschalige woonvorm met 24-uurs zorg voor 18 jongeren met een beperking. Zorg en wonen zullen gescheiden zijn. Zorg zal worden bekostigd vanuit de gezamenlijke PGB’s. Huur zal worden betaald vanuit de Wajong-uitkering.

Het plan voor de Huizer-maatjes voorziet in een wooncomplex voor 18 zorgunits, twee gezamenlijke ruimten en een fietsenberging. De bruto opbrengst van de grondverkoop (1555 vierkante meter) bedraagt 349.838 euro. De gemeente zal ten behoeve van het project voor eigen rekening een ontsluitingsweg realiseren voor een bedrag van €70.000,- (excl. btw). De netto grondopbrengst bedraagt €279.838,- en komt ten gunste van de reserve stedelijke vernieuwing.

Meer nieuws uit Gooi

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons