Premium

Droogte voor PvdA-lijsttrekker Marjan Leijen centraal bij waterschap

Droogte voor PvdA-lijsttrekker Marjan Leijen centraal bij waterschap
Marjan Leijen hoopt na de waterschapsverkiezingen terug te keren als bestuurder.
© Foto Holland Media Combinatie/Ed Dekker
Warmenhuizen

Ervaren waterschapsbestuurder Marjan Leijen (56) uit Warmenhuizen maakt zich op voor de komende verkiezingen. Na 20 maart hoopt zij terug te keren in het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij is lijsttrekker van de PvdA, een van de negen partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen.

Leijen is de enige lijstaanvoerder uit de Noordkop. De verkiezingen vallen samen met die voor Provinciale Staten, burgers hoeven één keer naar de stembus. ,,Het waterschap gaat iedereen aan”, zegt zij.

Hollands Noorderkwartier moet in onze provincie boven het Noordzeekanaal zorgen voor droge voeten, schoon water en veilige (vaar)wegen. Noord-Hollanders moeten dit jaar samen ruim tweehonderd miljoen euro aan waterschapsbelasting opbrengen. Twintig jaar geleden schoof Marjan Leijen aan bij het waterschap.

Cultuurtechniek

Van 1999 tot in 2003 diende zij zelfs twee polderbesturen: Groot-Geestmerambacht en Hollands Kroon. Na de jongste waterschapsconcentratie keerde Leijen in 2009 terug als bestuurder. Met een cultuurtechnische opleiding in Wageningen en interesse in weg & waterbouw en in ruimtelijke ontwikkelingen voelt zij zich thuis in de waterschapswereld.

Wat staat Hollands Noorderkwartier de komende vier jaar vooral te wachten? ,,Stevige discussie over hoe om te gaan met de droogte. Na nóg een keer zo’n droog jaar dreigt het gevaar van te lage grondwaterstand. Dat geeft problemen voor landbouwgewassen, ook vanwege extra verzilting.”

Hoger peil

Wat is haar oplossing? ,,Meer water sparen. Extra waterbergingen op land en een hoger peil in ringvaarten en kanalen, de boezem. Dat vraagt ingrijpende technische aanpassingen.”

Het hoogheemraadschap bedekt steeds meer nutteloze gronden bij rioolwaterzuiveringen met zonnepanelen. ,,Wij doen veel aan verduurzaming. Gemeenten kunnen hierover veel van ons leren.” Bij Marjan Leijen is die lijn kort. Zij is ook raadslid, voor de PvdA in Schagen. Als ondernemer maakt en verkoopt zij het product ’JereinsteZeep’, pure zeep.

Maaien

Bij het waterschap streeft zij naar een ander maaibeheer van dijken en bermen. ,,Maaisel altijd afvoeren en niet alles in één keer maaien maar gefaseerd. Goed voor de biodiversiteit.”

Meer nieuws uit Schagen e.o.