Machteloos tegen opmars van ’killer-kreeft’

Machteloos tegen opmars van ’killer-kreeft’
Amerikaanse rivierkreeft.
Hilversum

Tegen de opmars van de Amerikaanse rivierkreeft, een schadelijke exoot, is geen kruid gewassen. Tenminste, dat constateren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in antwoord op vragen van VVD-Statenlid Esther Rommel.

Rommel wilde weten wat de provincie onderneemt tegen de kreeft, die sinds midden jaren tachtig - in zes ’uitvoeringen’ - de Nederlandse wateren onveilig maakt. Het dier heeft volgens Rommel ’nauwelijks natuurlijke vijanden’ en kan zich mede daardoor zeer snel vermenigvuldigen. De kreeftjes eten visjes, waterplanten en riet, waardoor het slootwater zowel troebel als ontvolkt raakt. ’Ook graven kreeften, net als muskusratten, gangen in oevers die daardoor instabiel worden’, weet Rommel.

Palingen

Gedeputeerde Staten melden, kort samengevat, dat de rivierkreeft in ons kikkerlandje wel degelijk natuurlijke vijanden heeft (zoals reigers, palingen, snoeken, snoekbaarzen en meervallen), maar dat dit geen zoden aan de dijk zet. ’Momenteel is er geen effectief beheer om deze soort te beperken’. Verder is niet de provincie maar het Rijk verantwoordelijk. GS wijzen op het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Kreeftenvraat

Wie het bijbehorende uitvoeringsprogramma uit december 2017 erbij pakt, leest dat de ’vraat’ van ganzen en kreeften en het woekeren van de Cabomba een grote bedreiging voor (bijzondere) natuur en recreatie vormen. Over de ’kreeftenvraat’ moet er nader onderzoek komen. De opstellers van de plannen schatten indertijd dat plannen en maatregelen tegen rivierkreeft én Cabomba zo’n miljoen euro kosten.

Trilveen

Maar zo ver is het nog lang niet. Overheden, natuurbeheerders en andere betrokkenen wachten met spanning op experimenten in (met name) de Oostelijke Vechtplassen. Een fikse tegenvaller vormde een proef met de vorming van nieuwe veen bij Westbroek. Het prille trilveen legde het loodje. Grote boosdoener: de vraatzuchtig kreeftjes.

Overbevolking

Een ander experiment ging ruim een half jaar geleden van start in een klein plasje bij de Molenpolder bij Tienhoven. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) begon daar met wegvangen van de exoten. Het plasje (0,3 ha.) bleek, tot verbazing en schrik van de onderzoekers, een overbevolking van - naar schatting - ruim vijfduizend (voornamelijk rode) Amerikaanse rivierkreeftjes te hebben. Hoewel er wekelijks zo’n honderd met korven uit het water worden gevist, lijkt dit geen noemenswaardig effect op de populatie te hebben. Maar ja, een vrouwtje kan zomaar vijfhonderd eitjes onder haar staart hebben....

Menukaart

Wegvangen is arbeidsintensief en dus duur. Daarom wordt gedacht aan het toestaan van commerciële visserij. Bij diverse restaurants in de regio staan de smakelijke schaardieren al een tijdje op de menukaart. Maar of dat dé oplossing is? En zo nee, wat dan wel? De aanpak van de ’killer-kreeftjes’ is een mooi onderwerp voor de Waterschapsverkiezingen, volgende maand, stelde het programma Vroege Vogels laatst al.

Meer nieuws uit Gooi

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons