Miljoenensubsidie moet Poppodium Victorie redden

Dominic Schijven
Alkmaar

Poppodium Victorie krijgt er jaarlijks 424.000 euro extra bij, als het aan het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar ligt. Voor 2019 komt er eenmalig een ’overgangssubsidie’ van 1.100.000 euro.

Ook wordt er geadviseerd om jaarlijks 137.000 euro aan kosten te besparen.

De maatregelen zijn nodig, omdat het podium geld tekort komt.

Poppodium Victorie zit sinds 2017 op een nieuw locatie aan de Petemmerstraat. In 2014 zijn de plannen gemaakt. Toen is er veel te optimistisch begroot, concluderen adviesbureaus Langeveld en LAgroup. ’De subsidiebehoefte is in 2014 veel te lang ingeschat. In 2014 had voorzien kunnen worden dat er extra exploitatiesubsidie nodig was om de stijgende huisvestings-,programmering- en organisatiekosten te dekken’, vat Alkmaar de conclusies samen.

Het podium krijgt wel bovengemiddeld aantal bezoekers, concluderen de bureaus ook.

De gemeenteraad moet in maart nog wat van de maatregelen vinden.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen