Premium

Zorg Rosariumhorst in de knel

Zorg Rosariumhorst in de knel
Actievoerende medewerksters van Evean Rosariumhorst in T-shirtjes en met spandoeken voor de ingang.
© Foto Erik Rietman
Krommenie

Ze voelen zich letterlijk in de kou gezet, het personeel van zorgcentrum Evean Rosariumhorst in Krommenie. Van de leiding mochten ze geen actie binnenshuis voeren, dus stonden ze in T-shirtjes en met spandoeken vlak voor de ingang. Hun zorg betreft het personeelstekort, slechte nieuwe roosters en het niet nakomen van afspraken.

Ze zijn het geklets zat. In een pamflet voor de bewoners schrijven de medewerksters dat het tegenovergestelde gebeurt van wat ze voorstaan. Dus komt er steeds meer druk op het personeel, worden de roosterdiensten steeds korter voor het vaste personeel, met als gevolg een grote leegloop. Ze willen: meer collega’s erbij, zeggenschap over de roosters en de lengte van diensten, naleving van de cao en convenantafspraken en vooral ook dat er naar het personeel geluisterd wordt.

Kletskoppen

Hun doel was een cliëntvriendelijke protestactie, met het uitdelen van kletskoppen en andere lekkernijen als symbolisch zoethoudertje voor bewoners en medewerkers. Maar het publieke effect van de actie mocht niet in Rosariumhorst, de dames (meer dan dertig) werden naar buiten gedirigeerd. Net als enkele uren eerder gebeurde bij het Twiskehuis in Amsterdam Noord. Want de directie van Evean weerlegde in een haastig persbericht ’een groot aantal feitelijke onjuistheden, niet te controleren beweringen of aantijgingen over zaken waarover geen afspraken met de bonden zijn omdat ze niet over de cao-naleving gaan’ in de ’noodklokbrief’ van FNV.

Zorg Rosariumhorst in de knel
Kletskoppen en folders worden uitgedeeld.
© Foto Erik Rietman

Het personeel ziet met lede ogen het ziekteverzuim weer toenemen, ziet collega’s vertrekken en de roosters verslechteren. Met als gevolg dat de cliënten minder toezicht krijgen, dat er fouten worden gemaakt in verzorging en medicatie en dat de verhouding tussen werk en privé door de roosters uit balans raken. Daarom stonden op de spandoeken kreten als: ’Wij willen kwaliteit, geen werkdruk’, ’Zorggeld hoort naar de zorg te gaan en niet naar het management’, ’Collega’s erbij, bewoners blij’, ’Een vast gezicht voor onze bewoners’. en natuurlijk: ’Werkdruk. Pas op: ontploffingsgevaar’. Kortom: het knelt in de zorg.

Manager Johan van Loenen en directiesecretaris Marcel Schaafsma zeiden in een toelichting na de actie dat zij zien dat het personeel echt hart voor de zorgtaak en voor de bewoners heeft. ,,Maar vergelijk het met het onderwijs, daar zijn ook mensen te weinig. Wat er niet is aan aanbod, is er niet; dat geldt ook voor de zorg.” Recent heeft Rosariumhorst 140 belangstellenden (onder wie zij-instromers) gepolst voor een nieuwe functie, de verzorgassistent. Als de procedures snel gaan kunnen over enkele weken de opleidingen voor de eerste tien tot vijftien personen beginnen. De directie zegt nog steeds in overleg te zijn met vakbonden en inspraakorganen over de roosters.

En de bewoners... die bleven rustig in de eetzaal of in hun woning.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen