School Heemstede steunt dagje spijbelen voor klimaatdemonstratie scholieren

© AFP
Heemstede

Spijbelen en op 7 februari in Den Haag demonstreren voor een beter klimaat? Middelbare scholen in Kennemerland en Haarlemmermeer reageren er enthousiast, maar ook afwijzend op.

Het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep behoort tot die laatste categorie: ,,Uiteraard waarderen wij het als leerlingen zich willen inzetten voor een beter klimaat. Op dit moment hebben wij nog geen signalen van leerlingen die op 7 februari gaan demonstreren in Den Haag. Leerlingen die wel gaan demonstreren worden als spijbelaar geregistreerd.’’

Een meer liberale toon is te vernemen vanuit Heemstede, waar rector Wille Straathof van College Hageveld door een leerling op de ’spijbeldag’ attent werd gemaakt.

,,Die leerlinge stelde mij de vraag of Hageveld zich hard wilde maken voor het milieu door de hele school op 7 februari vrij te geven om te gaan demonstreren. Ik heb daarop geantwoord dat we dat niet doen, maar dat het iedereen vrij staat om te spijbelen voor een dergelijke demonstratie, en uitsluitend met toestemming van de ouders. Die kunnen ze ons kenbaar maken door een mailtje van die strekking te sturen. Bovendien verwacht ik dat ze aantonen dat ze daadwerkelijk in Den Haag zijn geweest, door ons een selfie te sturen, analoog aan België.’’

Conrector Henri Bloem van het Mendelcollege in Haarlem dubt: ,,Wat is het doel en wat staat ertegenover? En hoe maak je het organiseerbaar? In België is de spijbeldag op zondag, daarmee geven scholieren aan dat het hen gaat om het thema en niet zomaar een dagje van school wegblijven. Als de demonstratie doorgaat, zullen wij in overleg met de leerlingenraad wellicht een afvaardiging naar Den Haag sturen met kinderen die het écht uit overtuiging doen.’’

Ook rector Bart Oremus van het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp wijst op de zondag: ,,Interessant is ook de vraag waarom de initiatiefnemers niet gekozen hebben voor een weekend... In de basis is het natuurlijk mooi als de leerlingen zich willen inzetten voor een maatschappelijk probleem. Ook wij vinden bewustwording en betrokkenheid van groot belang. Tegelijkertijd is spijbelen niet het geëigende middel. Wij zullen absentie dan ook als ongeoorloofd beschouwen.’’

Eveneens het Kaj Munk College en de KSH in Hoofddorp staan niet te juichen. ,,We kunnen beter een ’dag van de duurzaamheid’ op school organiseren’, merkt KSH-directeur Mark Mees op. En Briënne ten Napel van het Kaj Munk: ,,Spijbelen heeft geen toegevoegde waarde, omdat de urgentie voor duurzaamheid en een beter klimaat op dit moment voldoende wordt onderkend. Wij zullen leerlingen die op 7 februari niet aanwezig zijn vooralsnog ongeoorloofd absent melden.’’

Ook het Kennemer Lyceum in Overveen schenkt de komende periode veel aandacht aan duurzaamheid en milieu. In een brief aan de ouders laat de schoolleiding desondanks weten dat leerlingen die af willen reizen naar Den Haag, zich met schriftelijke toestemming van hun ouders op school registreren als actievoerder. Leerlingen die zonder geldige reden op 7 februari niet aanwezig zijn, worden als ’spijbelaar’ aangemerkt, laat rector Emmy Visbeen weten.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen