Provincie: ’Tijdelijk stoppen met kiepen slakken bij wind naar woningen’

Provincie: ’Tijdelijk stoppen met kiepen slakken bij wind naar woningen’
IJmuiden

Als de wind naar bewoond gebied waait, moeten Harsco en Tata Steel tijdelijk stoppen met alle activiteiten die tot stofoverlast kunnen leiden. Dit schrijft het provinciebestuur van Noord-Holland in een brief aan de directie van Tata Steel.

In dezelfde brief kondigt de provincie aan dat er bij de tweede last onder dwangsom, die nu aan Harsco is opgelegd, verscherpt zal worden gecontroleerd. „Dit zal inhouden dat met verhoogde frequentie diepgaande controles worden uitgevoerd”, schrijft de provincie.

Beroep

De provincie wil Harsco en Tata Steel niet verbieden om slakken te kiepen bij ongunstige windrichtingen.

In plaats daarvan doet het college van gedeputeerde staten een ’beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid’ van de bedrijven om schoon te werken, zonder overlast voor de omgeving te veroorzaken.

„De zorgvuldigheid van handelen tijdens het kiepen van pannen en gedurende transportbewegingen is in dat verband een uitermate belangrijk aspect. Dit zal een extra inspanning van uw medewerkers vragen. Gezien de hinder die wordt ondervonden mag deze inspanning echter verwacht worden van een professioneel bedrijf als het uwe.”

De afgelopen anderhalf jaar is met name Wijk aan Zee vaak geplaagd door grafietregens, afkomstig uit de slakputten van Harsco. Dorpsbewoners zijn zeer bezorgd over de gevolgen voor hun gezondheid en het RIVM is inmiddels een groot gezondheidsonderzoek gestart.

De kiep van de slakken gaat intussen gewoon door, hoewel er nu al dertig dwangsommen zijn opgelegd door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die constateerde dat dit lang niet altijd goed gaat. De tweede last onder dwangsom is dan ook een stuk hoger: per overtreding moet Harsco nu 25.000 euro betalen, in plaats van 5.000 euro.

Hal

De provincie laat Tata Steel weten dat met de omgevingsdienst druk wordt overlegd over het bekorten van de termijn die nodig is om een vergunning af te geven voor de bouw van een hal, waarin het storten van roza-slak zal plaatsvinden.

Echter, ook het andere industriële stof van Harsco en Tata Steel moet worden aangepakt, laat het provinciebestuur weten.

„Ons verzoek aan Harsco en Tata is om de creativiteit en vooruitstrevendheid die uw bedrijfsvoering eigen is in te zetten om ook voor de overige werkzaamheden bij Harsco een duurzame en hindervrije oplossing te vinden.”

Tata heeft in het verleden aangegeven dat de gewijzigde types ijzerertsen ertoe leiden dat er grafietregens ontstaan. De provincie wil hier meer over weten. „Wij verlangen van u op korte termijn een duidelijke schriftelijke uiteenzetting van de effecten van de ertssamenstellingen op uw productieprocessen, de emissies en de verwerking van slakken.”

Met dat inzicht hoopt de provincie passende maatregelen te kunnen nemen. „We willen immers allemaal niet dat we op korte termijn voor een nieuw dilemma staan.’’

Meer nieuws uit IJmond

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons