Rechtbank: gemeente Den Helder handelde onrechtmatig jegens kunstenaar Rob Scholte [update]

Rob Scholte en zijn advocaat Benno Friedberg© Foto Erna Faust

Delano Weltevreden
Den Helder

De gemeente Den Helder heeft onrechtmatig gehandeld door de onderhandelingen met Rob Scholte over de aankoop van het voormalig postkantoor in Den Helder af te breken.

Dat zegt de civiele rechter in Alkmaar. Een bevel om de onderhandelingen voort te zetten, zoals Scholte had gevraagd, heeft de rechtbank woensdag niet gegeven. Dat is niet mogelijk, omdat het pand al is verkocht en geleverd aan de firma A. Tuin BV.

Scholte en zijn advocaat Benno Friedberg hebben steeds gezegd dat er overeenstemming was over de verkoop van het pand. Dat acht de rechter niet bewezen. Voor een koopovereenkomst is nodig dat er overeenstemming is over de hoofdzaken van de koop zoals de prijs.

Gedurende de onderhandelingen is er geen moment geweest waarop partijen het eens zijn geweest over de hoofdzaken. Rob Scholte en de gemeente hebben nooit een voorstel van elkaar aanvaard, zegt de rechter.

Ook volgt de rechtbank Rob Scholte niet in zijn stelling dat de openbare verkoopprocedure niet volgens de regels is verlopen en dat het pand daarom niet aan een ander mocht worden verkocht.

De rechtbank vindt wel dat de gemeente de onderhandelingen met Rob Scholte over de koop van het pand eind november 2017 onrechtmatig heeft afgebroken.

Bij dat oordeel heeft de rechtbank rekening gehouden met het hele verloop van de onderhandelingen tussen Rob Scholte en de gemeente. Bij deze onderhandelingen hebben Scholte en de gemeente zich ingespannen elkaar te naderen.

Zij zijn elkaar uiteindelijk dicht genaderd. Van de kant van de gemeente is daarbij nooit een definitief ’nee’ gekomen op de voorstellen van Scholte. Wel heeft de gemeente herhaaldelijk, ook richting Scholte, de intentie uitgesproken het pand aan hem te willen verkopen.

En Scholte heeft de gemeente nog uitdrukkelijk verzocht om door te onderhandelen op een moment waarop er een bod en een tegenbod lag.

Tot slot is van belang dat waar de bereidheid tot verder onderhandelen met Scholte eind november 2017 ontbrak, deze bereidheid er later met de uiteindelijke koper wel is geweest.

Reactie gemeente Den Helder

Wethouder Michiel Wouters: ,,Het college betreurt het dat er diverse malen de gang naar de rechter is gemaakt. In de komende tijd zullen we het vonnis bestuderen om te kijken wat de eventuele vervolgstappen van de gemeente zijn.”

Intussen werkt Tuin aan de ontwikkeling van het postkantoor. De gemeente meldt dat de firma Tuin inmiddels een aantal concepten heeft gepresenteerd in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Ook is de gemeente al gestart met de voorbereidingen voor de asbestsanerings-werkzaamheden. ,,Met als doel dat ook dit gebouw in het stadshart opgeknapt wordt.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.