Heemschut deelt zorg over Fort bij Velsen met minister

Heemschut deelt zorg over Fort bij Velsen met minister
Geschutskoepel van Fort bij Velsen.
© United Photos/Paul Vreeker
Velsen

Bond Heemschut vreest voor de toekomst van Fort bij Velsen. De erfgoedbeschermingsorganisatie uit per brief aan minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur haar groeiende zorg over de industriële bestemming die dit Unesco werelderfgoed vorig jaar kreeg.

Het recent kraken van het fort door voormalige bewoners van de ontruimde ADM-werf in Amsterdam zette Heemschut aan tot schrijven van de brief. De krakers hebben namelijk experts van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam toegang verleend tot het fort, dat in de jaren tachtig grotendeels is gesloopt. Die concludeerden dat het werelderfgoed in zeer slechte staat verkeert.

Het fort is door de particuliere eigenaar te koop gezet nadat de gemeenteraad van Beverwijk eind 2018 instemde met een bestemmingsplanwijziging, die activiteiten mogelijk maakt in de één-na-zwaarste milieucategorie. De lichtste geldt voor wonen en de zwaarste voor een olieraffinaderij of kerncentrale. Heemschut voorziet dat industriële activiteiten niet te verenigen zijn met een bij de statuur van dit erfgoed passende bestemming. Benieuws is Heemschut ernaar wat de minister hiervan vindt en hoe ze de kwestie bij Unesco - want dat zou zij doen - aan gaat kaarten.

Fort bij Velsen was tot halverwege de jaren zeventig in gebruik als munitieopslagplaats. In 1975 droeg het ministerie van Defensie het fort over aan de Dienst der Domeinen voor de verkoop. Het fort genoot toen nog geen bescherming als monument. In 1979 werd het verkocht aan een particulier. In 1983 werd een deel van het fort gesloopt. Mede die gebeurtenis zette de provincie Noord-Holland aan tot actie voor het behoud van de Stelling van Amsterdam, met in 1996 de werelderfgoedstatus als gevolg.

’De situatie rondom het Fort bij Velsen betreft naar onze mening een dergelijke complexe situatie waarbij wij benieuwd zijn op welke wijze de Unesco het veiligstellen van de te behouden werelderfgoedwaarden ziet in relatie tot de recente gemeentelijke besluitvorming en het feit dat het fort thans te koop is aangeboden en gekraakt’, aldus Heemschut in de brief die ook naar de Kamer, de Staten, Beverwijk en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gestuurd.

Meer nieuws uit Kennemerland

Lees hier de digitale editieVolg ons