Hoerastemming coalitie, kritiek oppositie op plannen huisvesting ambtenaren Den Helder

De gebouwen 72 (links) en 66 op Willemsoord.
© George Stoekenbroek
Den Helder

De coalitiepartijen zijn eensgezind positief over het besluit van het college voor de tijdelijke en permanente huisvesting van ambtenaren. De oppositie is overwegend kritisch.

VVD fractievoorzitter Petra Bais: ,,Het stadhuisdossier heeft de gemoederen in Den Helder een tijdlang beziggehouden. Met het nemen van dit unanieme besluit heeft het college haar daadkracht laten zien en het besluit is genomen in de geest van het Helders Akkoord. De keuze voor Willemsoord is prachtig. Een plek met de uitstraling die past bij onze stad. Daarnaast gaat het een extra impuls geven aan de verdere ontwikkeling van Willemsoord, maar ook in de verdere ontwikkeling van de binnenstad. Alles op een locatie is efficiënt en past bij een goede werkgever. Een nog betere dienstverlening voor onze inwoners past hier ook bij.’’

De ChristenUnie is ook blij, zegt fractievoorzitter Hans van Donkelaar: ,,Na jaren van bestuurlijke moeite en vertraging is het eindelijk gelukt om een besluit te nemen wat blijkbaar breed gedragen is en waar de ChristenUnie volledig achter kan staan. We krijgen een mooi stadhuis op een historische plek en de functie van Willemsoord met het nautisch karakter ervan gaat versterkt worden. Hier zullen we als ChristenUnie goed op toezien. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat op tijd de ontsluiting van Willemsoord verbeterd wordt zodat de verkeersproblematiek op de Zuidstraat niet vergroot wordt. Dit zal onze aandacht de komende jaren zeker krijgen en houden.’’

Verscheurt

Ook CDA is vol lof over het besluit. Fractievoorzitter Harmen Krul: ,,Het CDA is trots dat een dossier dat al decennia de politiek in Den Helder verscheurt nu opgelost wordt. Nog trotser zijn we dat het de oplossing zo breed gedragen wordt. Dit toont aan dat we in Den Helder bezig zijn met een betere, positievere en constructievere manier van politiek bedrijven. Dat we samenwerken. Dit is het resultaat van met een positieve instelling elkaar tegemoet treden en oplossingsgericht over de inhoud te praten. De identiteit van Den Helder vindt haar oorsprong op de prachtige cultuur historische locatie Willemsoord. Dit past goed binnen de ambities die we hebben om ons stadshart te ontwikkelen en we zijn blij dat de gemeente hier nu ook zélf een tastbare bijdrage aan gaat leveren.’’

Seniorenpartij is altijd tegen de verplaatsing van hetstadhuis geweest, benadrukt fractievoorzitter Carla van Driesten: ,,Ons coalitieakkoord wil in deze periode echter dit dossier sluiten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Belangrijk vindt de Seniorenpartij dat zowel frontoffice, backoffice als bestuursdomein bij elkaar zitten. Wij moeten natuurlijk goed naar de bereikbaarheid en de kosten kijken. Voor het Sociaal Domein is het van belang om zo snel mogelijk tijdelijke huisvesting te realiseren. Als de nieuwe werkplekken voor iedereen goed bereikbaar zijn, gaan wij daarin mee.’’

Beter voor Den Helder, de grootste coalitiepartij, heeft in aanloop naar en tijdens de Verkiezingscampagne 2018 goed naar de inwoners geluisterd, vertelt fractievoorzitter Carlo Assorgia: ,,Op straat en door middel van polls zoals die ook door Maurice de Hond worden uitgevoerd. Daarin kwam de wens van de inwoners naar voren dat de politiek moest stoppen met ruzie maken. Ook wilden zij geen afsplitsingen meer meemaken. Onze inwoners gaven massaal aan dat de stadhuisdiscussie opgelost diende te worden, maar vooral dat de politiek keihard aan het werk moest voor Den Helder en haar inwoners. Beter voor Den Helder heeft dat ter harte genomen en handelt daarnaar. Het stadhuishuisdossier wordt nu op een prachtige manier opgelost zoals door de inwoners aangegeven. Deze coalitie laat zien dat zij een nieuwe vorm van besturen voorstaat: de stier bij de horens vatten, geen vertraging over details en dossiers oplossen. Deze manier van samenwerken mogen de inwoners deze bestuursperiode op alle dossiers van onze partij verwachten.’’

Zelf ingebracht

Fractievoorzitter Pieter Blank (PvdA) is blij met de tijdelijke oplossing. ,,De optie van het oude stadhuis aan de Kerkgracht, heb ik zelf ingebracht. Dat is een goede tijdelijke oplossing. Ik ben blij dat we niet op Kooypunt blijven. De gemeentelijke organisatie hoort thuis in de binnenstad.’’ Blank is vóór de hoofdvestiging van het stadhuis op Willemsoord, aangevuld met één of twee zogenoemde ’gemeentewinkels’ in de binnenstad. ,,Daarvoor kunnen wij lege ruimtes benutten. Voor bijvoorbeeld een bouwwinkel waar inwoners terecht kunnen met allerlei vragen over bouwen en duurzaamheid. Ambtenaren kunnen daar bij elkaar komen op bepaalde zaken af te stemmen. Allerlei projectteams kunnen daar besprekingen houden. In zo’n gemeentewinkel kun je ook een internetcafe vestigen. Zo’n voorziening hoeft niet door de gemeente uitgebaat te worden. We moeten geen stadhuis bouwen van de 20-ste eeuw, maar van de 21-ste eeuw. Het moet een publieke ruimte worden. Ambtenaren komen op de fiets of per trein naar de binnenstad en werken op flexplekken in zo’n ruimte. Dat geeft veel meer vrijheid enis een andere manier van het werk organiseren.’’

Harrie van Dongen (fractieleider Stadspartij): ,,De tijdelijke oplossing is hard nodig. De medewerkers moeten zo spoedig mogelijk uit het pand aan de Bijlweg. We waren voor renovatie van het stadhuis, maar dat is niet gelukt. Je kunt dan wel blijven vechten, maar op een bepaald moment moet je realistisch zijn. We zijn blij dat het college een unaniem besluit heeft genomen en dat de oplossing breed gedragen wordt in de raad. Het college kan aan het werk.’’

Hoerastemming

De coalitiepartijen krijgen in hun hoerastemming steun van oppositiepartij PVV. Fractievoorzitter Vincent van den Born: ,,Wij zijn op de eerste plaats blij dat er nu uiteindelijk echt doorgepakt wordt. De voorgenomen tijdelijke oplossing is goed en de permanente locatie voor het stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord, zien wij zeker als heel erg geschikt. Het blijft wel waardeloos dat er zoveel jaren van verspilling tijd en geld overheen gegaan zijn. Wij gaan de verdere procedure en uitvoering door het college natuurlijk nauwlettend volgen.’’

Minder enthousiasme is er van oppositiepartijen als GroenLinks, D66 en Gemeentebelangen. Marije Boessenkool van GroenLinks: ,,Wij kunnen wel leven met de tijdelijke oplossing die voorgesteld wordt door het college, maar de voorgestelde definitieve huisvesting op Willemsoord vinden we een slecht plan. Het is en blijft een uithoek, het stadhuis komt in twee gebouwen, dus het wordt niet écht één locatie. Openbaar vervoer komt nu niet langs Willemsoord. Stel dat er wel een busverbinding komt, hoe waarschijnlijk is het dan dat er écht een bus voor de deur van het stadhuis gaat stoppen? Als je vanaf een bushalte aan de Weststraat naar gebouw 66 of 72 moet lopen is dat voor veel mensen (slecht ter been, met kleine kinderen, senioren etc.) te ver. En het Texelverkeer blijft al het verkeer rond Willemsoord vastzetten. Ik voorspel veel niet gehaalde afspraken (’Sorry dat ik te laat ben, ik stond in de Texelfile...’) Het is ook voor de inwoners van Julianadorp een drama. De locatie aan de Bijlweg ligt centraal in de gemeente, Willemsoord is het meest ver van Julianadorp verwijderde en slechtst bereikbare deel van Den Helder. Ik vind overigens wel dat er nu op korte termijn een besluit genomen moet worden over deze al veel te lang lopende kwestie.’’

Vraagtekens

D66 plaatst vraagtekens bij de voorgestelde tijdelijke én permanente oplossing, zegt fractievoorzitter Henk Mosk: ,,Het Sociaal Domein kan niet in het Rabogebouw op Kooypunt of in het voormalige stadhuis aan de Kerkgracht. Er moeten dus portocabins bijgeplaatst worden. Zie je het al voor je? Mensen die in busjes, met de taxi, op de fiets en in rolstoelen van De Schooten naar Kooypunt rijden voor een afspraak op het Sociaal Domein. Er zijn diverse gebouwen te huur voor veel lagere bedragen dan nu wordt voorgesteld. We gaan het college uiteraard om een financiele doorrekening van de voorstellen vragen.’’

De permanente oplossing (gebouwen 66 en 72 op Willemsoord) wijst zijn partij van de hand. ,,In het coalitieakkoord gingen ze nog uit van halter Bellevue. Daar wijken ze nu van af. Gebouw 66 is een historisch pand waar grote activiteiten als de traditionele schepenbeurs en de Pasar Malam worden gehouden. Gebouw 66 heeft een maritieme functie en dat moeten we zo houden. Ik liep laatst met eenhoge ambtenaar door het gebouw. Ik vroeg hoe hij dacht het probleem van daglichttoetreding in het gebouw op te lossen. Hij zei dat er dan maar planken uit het plafond gehaald moeten worden. Belachelijk! Dat is vernietiging van cultureel-historisch erfgoed.’’

Moe

Behoorlijk Bestuur is positief kritisch. ,,Iedereen is moe van de steeds voortdurende stadhuisdiscussie’’, zegt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag. Wat de tijdelijke huisvesting betreft pleit zij over goed overleg met de omwonenden van de Kerkgracht. ,,Als een deel van de ambtelijke organisatie in het voormalige stadhuis gaat zitten, zal dat meer verkeersdruk en parkeerdruk opleveren. Daar moet goed over gepraat worden met alle belanghebbenden. We moeten het hen niet door de strot duwen.’’ Hamerslag pleit ook voor een publieksbalie in Julianadorp. ,,We kunnen het die inwoners niet aandoen dat zij helemaal naar Willemsoord moeten.’’

De gemeente zal wat haar betreft extra aandacht moeten besteden aan de verkeerssituatie rond Willemsoord. ,,Zoals het nu is, kom je Willemsoord nauwelijks op of af met de verkeersstromen van de Texelse boot. Er moet dus een betere verbinding komen, mogelijk moeten er één of twee toegangswegen naar Willemsoord worden gecreerd. Ik ben benieuwd met welke oplossingen het college komt.’’

Lees ook: Stadhuis Den Helder naar oude Rijkswerf

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.