Koningsplein, Ravelijn en Rijkswerf in Den Helder plek voor coffeeshop

Koningsplein, Ravelijn en Rijkswerf in Den Helder plek voor coffeeshop
Den Helder

Er zit schot in verplaatsing van drie coffeeshops uit de Koningstraat in Den Helder.

De coffeeshop Tops heeft vergevorderde plannen om zich te vestigen aan het Koningsplein. Dat meldt het college in een raadsinformatiebrief.

De gemeente ziet mogelijkheden voor de vestiging van een van de andere coffeeshops op Willemsoord en een derde op het Ravelijncenter.

De uitbaters van Aktama en Tsjakka zijn nog op zoek naar een andere plek. De gemeente is met deze exploitanten in gesprek.

Burgemeester Schuiling verwacht dat de eigenaar van Tops als eerste een vergunning zal aanvragen om te verhuizen naar het Koningsplein.

In de raadsinformatiebrief stelt het college daarom: ’Tops heeft de meest concrete plannen voor verplaatsing.

Naar aanleiding van het principeverzoek en vooruitlopend op de publicatie van een mogelijke vergunningaanvraag van Tops zullen wij de eigenaren en gebruikers van de omliggende panden informeren en uitnodigen met ons in gesprek te gaan.’

Vorig jaar ging een beoogde verplaatsing naar de Visbuurt gepaard met veel rumoer. Nu schrijft het college: ’Wij stellen ons een open gesprek voor waarbij zorgen, voorwaarden en wensen ten aanzien van openbare orde en veiligheid op tafel komen en waarbij er hierover afspraken kunnen worden gemaakt.’

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons