Snelle aanleg van ’schoolbrug’ bij Laansloot

Een artist impression van de nieuwe brug, met speelse leuningen.
© Gemeente Langedijk
Langedijk

Wethouder Nils Langedijk gaat er vanuit dat er vanaf het begin van het komende schooljaar gebruik gemaakt kan worden van de brug bij de Laansloot in Broek op Langedijk. Dat de ’langzaamverkeersbrug’ er zo snel gaat komen is vooral te danken aan speelse acties van leerlingen van De Phoenix en De Koolvlet. ,,Dit is een mooi voorbeeld van een efficiënt proces’’, aldus de wethouder.

De leerlingenraad voerde begin vorig jaar - met zelfgebakken koekjes en een spandoek - actie in de hal van het gemeentehuis. Gevraagd werd om een brug tussen de Laansloot en hun schoolplein, als oplossing voor de onveilige verkeerssituatie rond het schoolgebouw, vooral tijdens de ’spitsuren’ van halen en brengen. Ouders kunnen hun auto dan kwijt op de nu vaak zo goed als lege parkeerplaats bij de Laansloot en de kinderen kunnen via de brug veilig naar het schoolplein, zo was het idee. De gemeenteraad omarmde de jeugdige actievoerders: er werden unaniem een motie aangenomen en de wethouder werd gevraagd voortvarend met het onderwerp aan de slag te gaan.

Krediet

Het college van Langedijk vraagt de raad nu in te stemmen met het verstrekken van een krediet van 226.500 euro voor de aanleg van de brug. De brug wordt volgens goed Langedijker gebruik doorvaarbaar en is geschikt voor wandelaars en voor fietsers.

Waarschijnlijk buigt de raad zich in het forum van februari over het onderwerp. De wethouder gaat er vanuit dat de basisscholieren dan weer naar het gemeentehuis zullen komen. ,,We willen ze er graag bij hebben als het officiële besluit genomen wordt in de raad.’’

Hij hoopt dat er in mei begonnen kan worden met de aanleg van de brug. ,,Initiatieven stropen soms op, maar dat is hier duidelijk niet het geval. Ik ben hartstikke blij met de betrokkenheid en het advies van de leerlingen. De samenwerking met de leerlingenraad was goed, zo zou je het hier in Langedijk vaker willen zien.’’

Langedijk ging tweemaal bij de leerlingen op bezoek. ,,We hebben ze de mogelijke ontwerpen voor de brug voorgelegd. Het was leuk en verfrissend om mee te maken. Een jongen wees er in ons gesprek op dat de brug een lichte kleur moest krijgen, omdat anders de vogels er tegenaan zouden vliegen. Een andere jongen vond dat er toch ook goed rekening moest worden gehouden met de vleermuizen. De leerlingenraad stemde eind vorig jaar in met dit ontwerp: een traditionele brug, met een speciale leuning.’’

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen