Verplaatsing markt in Huizen toch onder de loep

Verplaatsing markt in Huizen toch onder de loep
Het (winkel)centrum van Huizen, met in het midden de zaterdagmarkt, vanuit de lucht gezien.
© archieffoto cyclomedia
Huizen

De gemeente gaat samen met de centrumwinkeliers en de markt bekijken hoe er op het Oude Raadhuisplein meer ruimte voor horeca(terrassen) kan worden gecreëerd. Dit is afgesproken in het Centrum Platform Overleg (CPO).

Bij de afgelopen raadverkiezingen werd duidelijk dat de meeste partijen voorstander zijn van het opschuiven of verplaatsen van de zaterdagse warenmarkt ten gunste van horeca en evenementen. Alleen Dorpsbelangen Huizen en de ChristenUnie voelden daar niets voor.

Het nieuwe college heeft de wens van de politiek neergelegd bij de vertegenwoordigers van de markt en de centrumwinkeliers. Die hebben inmiddels het licht op groen gezet voor het door de gemeente voorgestelde plan van aanpak.

Achterban

Marktvertegenwoordiger J. Hilhorst wees er tijdens het CPO - zo staat te lezen in het verslag van de bijeenkomst - wel op, dat zijn achterban ’tegen gehele dan wel gedeeltelijke verplaatsing heel verschillend aankijkt’.

De eerste twee stappen van het plan van aanpak kunnen, nu het college er een klap op heeft gegeven, worden gezet. Het gaat om het gegevens verzamelen en die intern bespreken. Vervolgens neemt Huizen een extern bureau in de arm om te bepalen - bijvoorbeeld via een enquête en interviews - welke gemeenschappelijke uitgangspunten winkeliers, marktkooplieden, gemeente en bezoekers delen.

Werkgroep

Volgende stap is het instellen van een werkgroep, die een keer of vier bijeen gaat komen, inclusief terugkoppeling naar de achterbannen. ’Draagvlak is essentieel voor een eventueel vervolg’, aldus het college in het plan van aanpak.

Als alles volgens dit plan verloopt, kan er in oktober een besluit over de plek van de markt op tafel liggen.

Bepaald moet nog wel worden of het een en ander begeleid wordt door de nog aan te stellen acquisitieambtenaar/centrummanager of door een extern bureau.

Meer nieuws uit Gooi

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons