Overal ’ja’ in Enkhuizen, maar niet tussen de grafzerken

Paul Gutter
Enkhuizen

Als de gemeente Enkhuizen later dit jaar de trouwlocaties gaat vrijgeven, is de kans klein dat er ook op begraafplaatsen getrouwd mag worden. Dit stuit namelijk op bezwaren bij de politiek.

Dat bleek deze week in de raadscommissie, tijdens een discussie over het schrappen van de bestaande regels voor trouwlocaties. Pas daarna kan het college van B en W nieuw beleid maken, waardoor het mogelijk wordt om trouwvergunningen af te geven voor in principe elke plek in Enkhuizen.

In principe dus, want Arnoud Hotting (ChristenUnie-SGP) trapte bij voorbaat op de rem. ,,Het is misschien raar dat we het opnoemen, maar je maakt de raarste dingen mee. Als je straks overal in Enkhuizen mag trouwen, mogen we er denk ik vanuit gaan dat de begraafplaats achterwege blijft.’’

Goede zeden

Dat voorbehoud kon rekenen op instemmende geluiden vanuit andere fracties. Burgemeester Eduard van Zuijlen wees er op dat veel andere gemeenten hiervoor al beleidsregels hebben vastgesteld en dat Enkhuizen deze als leidraad neemt. ,,Een voorbeeld van zo’n regel is dat een trouwlocatie naar algemene maatstaven aanvaardbaar moet zijn en niet in strijd met de goede zeden. Dus het zal wel goed komen met die begraafplaats.’’

Toch lijkt dat geen uitgemaakte zaak. In 2016 trouwde al eens een stel op de begraafplaats Rusthof in Leusden. En ook meerdere West-Friese gemeenten laten weten dat ze een dergelijk verzoek niet op voorhand zouden afwijzen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen