Enquête over toekomst landschap West-Friesland

Verlichte kassen in het Grootslag: het Westfries Genootschap wil meer weten hoe de inwoners van de regio over het landschap denken.© Foto Martin Menger/Holland Media Combinatie

Martin Menger
Hoorn

De huidige generatie bewoners van West-Friesland heeft het landschap drastisch zien veranderen. De ruilverkavelingen, nieuwe wijken, de Westfrisiaweg: veel ging op de schop. Het Westfries Genootschap laat nu onderzoeken hoe de bewoners dit beleven.

Dat gebeurt aan de hand van een enquête, die door de studenten Mirthe Christenhusz en Damon Oogink Van de Saxion Hogeschool in Deventer is opgezet als onderdeel van hun opleiding. Het is de eerste stap om deze landschapsgeschiedenis in beeld te brengen, vertelt voorzitter Jan Smit van het genootschap.

,,We zijn al een paar jaar bezig met dit idee. Aanvankelijk dachten we aan een boek, maar al snel kregen we het idee dat we met weblezingen een breder publiek kunnen bereiken. En zo’n informatief programma op een website is ook niet statisch: het kan altijd worden aangepast en vernieuwd.”

De soms recente vondsten uit de Bronstijd maken duidelijk dat daarna de mens in het gebied vaste grond onder de voeten kreeg. En daarmee begon ook de invloed van de bewoners op dat zelfde vlakke land. In de Middeleeuwen wordt het veenmoeras weer ontgonnen en krijgt stap voor stap het huidige West-Friesland zijn vorm.

De landschappelijke ingrepen van na de oorlog slaan vooral op de grote ruilverkavelingen. Het genootschap kijkt dan vooral naar het Geestmerambacht, het Grootslag, de Westerkogge en de Schagerkogge.

Het genootschap staat niet alleen voor deze uitdaging, merkt Smit op. De commissie Geschiedschrijving verwacht dat in 2019 de eerste weblezing over het verleden en toekomst van het Westfriese landschap kan worden gehouden.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen