Prominente leden keren Stadspartij Den Helder de rug toe [update]

Hedzer Faber
Den Helder

Het is hommeles binnen Stadspartij Den Helder. Meerdere prominente leden hebben hun lidmaatschap opgezegd omdat ze het niet eens zijn met de koers van het partijbestuur.

De partij bevestigt dat ’tien of twaalf’ van de circa honderd partijleden de partij de rug toe hebben gekeerd. Onder hen voormalig politiek leider Peter Reenders - vele jaren het gezicht van de partij - oud-partijvoorzitter Robert Klein, oud-raadslid Marcel Karhof en voormalig commissielid Uwe Smit. Volgens partijvoorzitter Ruud Wegman zijn de opgestapte leden ’vooral dit groepje van vier en hun familie’.

Volgens opgestapte leden is er onder het huidige bewind geen ruimte meer voor kritische geluiden. De pas weer lid geworden Robert Klein kreeg van het bestuur te horen dat hij de partij zou worden uitgezet, onder meer omdat hij onrust zou zaaien binnen de partij. Hij heeft dat niet afgewacht en is nu zelf opgestapt.

Controle

Klein: ,,Het belangrijkste punt is dat er nu mensen met dubbele petten in de partij zitten. Dat iemand én bestuurslid is én commissielid, is ongezond. Het bestuur zou de politiek moeten kunnen controleren. Maar daar willen ze niet van weten. Het bestuur wil de macht hebben en geen gezeur van kritische leden. Terwijl dat niet is hoe het zou moeten werken. Politiek bedrijven doe je samen.’’

Voorzitter Wegman - aan het roer sinds afgelopen zomer - herkent zich niet in de kritiek. ,,Kritiek is soms lastig, maar daar word je beter van. Ik betreur het dat deze mensen het nodig vinden om af te geven op onze partij. De sfeer is verder top in de partij en in de fractie. We vinden samen de weg omhoog na de teleurstellende verkiezingsuitslag.’’

Hij heeft de indruk dat de opgestapte partijprominenten zelf teleurgesteld zijn omdat er geen functie meer voor hen was nadat de partij van elf naar twee zetels werd gereduceerd. Zij spreken dat op hun beurt tegen.

Tijdens een ledenvergadering in juli vorig jaar kwam ’rekenmeester’ Uwe Smit met een voorstel tot het aanpassen van de statuten, waar in staat dat bestuursleden geen raads- of commissielid mogen zijn. Smit: ,,Dat is met overgrote meerderheid aangenomen door de aanwezige leden. Dus moet het bestuur dit uitvoeren. Maar dat doen ze niet. We hebben ze er bij meerdere gelegenheden op gewezen, maar ze doen er niks mee. Reageren vaak niet eens op mailtjes en zo blijven ze hun eigen vlees keuren.’’

’Kroegpartij’

Marcel Karhof: ,,We zien onze partij, waar we zoveel tijd en energie in hebben gestoken, afglijden tot een ordinaire kroegpartij, waar bier zuipen in het partijhonk belangrijker is dan samen werken aan een mooier en beter Den Helder. Terwijl het bestuur een beetje naar eigen inzicht de dienst uitmaakt. Kritische leden kunnen ze niet gebruiken.’’

Wegman geeft aan dat er wel degelijk aanpassingen worden gedaan aan het statuut, maar dat heeft geen betrekking op ’dubbele petten’. Nu al kunnen bestuursleden niet gelijktijdig raadslid of wethouder zijn. ,,Er is nooit een probleem geweest met een fractieassistent die of commissielid dat ook in het bestuur zit. Dat kan juist een voordeel zijn.’’ Het statuut moet worden aangepast om het bestuur uit te kunnen breiden. Er zijn nu zeven bestuursleden terwijl dat er statutair maar vijf mogen zijn.

De opgestapte partijprominenten beraden zich op vervolgstappen. Ze geven aan een terugkeer naar de partij niet uit te sluiten ’maar dan moet er wel iets veranderen’. Een nieuwe partij oprichten is een optie. Karhof: ,,Dat is wel dubbel, want de politieke versplintering in Den Helder zint ons ook niet. Maar het doet pijn om onze Stadspartij te zien afglijden en daarmee al het werk dat wij hebben verricht.’’ Peter Reenders bevestigt te zijn opgestapt, maar wil geen commentaar geven.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.