Dilemma rond keerspoor Hoorn-Kersenboogerd

Dilemma rond keerspoor Hoorn-Kersenboogerd
Terwijl de Sprinter op het keerspoor staat te wachten, passeert de Intercity vanuit Enkhuizen. Rechts huizen van de Plevier.
© Foto aangeleverd.
Hoorn

Wat burgemeester en wethouders van Hoorn betreft is een zichtscherm de enige maatregel die genomen kan worden tegen de overlast waarover omwonenden van het keerspoor bij Plevier en Jacques Bloemhof al jaren klagen. De gemeenteraad krijgt het voorstel om in principe medewerking te verlenen aan plaatsing van een scherm of het nemen van andere maatregelen die het zicht op wachtende treinen beperken.

Het college van B en W heeft er maximaal 225.000 euro voor over, maar stelt wel voor deze investering later dit jaar bij de bespreking van de kadernota af te wegen tegen andere plannen die geld vragen.

De discussie loopt sinds 2010 en de gemeente wil er een einde aan maken. Vanwege het maatschappelijk belang. Zij is niets verplicht.

De NS laat treinen die in de Kersenboogerd moeten ’keren’ tijdelijk wachten op een doodlopend stuk parallelspoor naast de Plevier. Als ze tot het eind hiervan rijden en zo min mogelijk geluid maken zou het probleem minder groot zijn, maar het lukt NS niet om te zorgen dat het personeel zich aan gedragsregels en afspraken houdt. Eigenaren van huizen die uitzicht hebben op het spoor klagen over overlast, onder meer van geluid en licht, maar ook over aantasting van privacy en woongenot, door personeel dat luid praat, urineert en in tuinen kijkt.

De gemeenteraad praatte er in oktober 2018 al over en vroeg toen om twee oplossingen nader te bekijken: aanpassen van de dienstregeling en plaatsen van een zichtscherm. De NS wil geen wijziging in de dienstregeling, uit oogpunt van het belang van de reizigers, zodat alleen het scherm als mogelijkheid overblijft. De werkgroep van omwonenden, Bewoners Aan het Spoor (BASP), wil een scherm dat ook de geluidsoverlast vermindert, maar dat is veel duurder, omdat ervoor moet worden geheid. Het college wil niet verder gaan dan zichtbeperkende maatregelen, ook omdat geluidsnormen ter plekke niet worden overschreden.

Een zichtscherm, dat op de bestaande lage geluidswal wordt geplaatst, en drie à vier meter hoog wordt, kost naar schatting 250.000 tot 450.000 euro. Ook de NS is bereid bij te dragen, evenals de gemeente maximaal 225.000 euro.

Dilemma is dat niet elke bewoner zo’n scherm voor zijn neus wil. Het beperkt het uitzicht en kan effect hebben op de bezonning in de tuinen, vooral in de winter, terwijl het geen oplossing is voor de geluidsoverlast. Voor het scherm is een omgevingsvergunning nodig. Bewoners van Plevier, Jacques Bloemhof en Nok kunnen bezwaar aantekenen.

De meeste bewoners aan het keerspoor vinden een zichtscherm een slechte oplossing, bleek uit een enquête die de gemeente bij de betrokken huizen afnam. Een mogelijkheid is om het scherm korter te maken, 190 meter, en voor andere bewoners aan het spoor te denken aan alternatieven zoals hagen, bomen of een (groene) schutting.

Van de enige zes huizen waarvoor het zichtscherm dan nog een oplossing is, zijn er twee met bewoners die deze afwijzen. Bewonersorganisatie BASP vindt dat NS de voordelen van een dienstregelingswijziging te weinig heeft meegewogen

Meer nieuws uit West-Friesland

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons