’Plastic korrels een probleem’

’Plastic korrels een probleem’
Den Helder

In de havens van de Noordkop moet vuil afgegeven kunnen worden dat uit zee gevist wordt na de containerramp.

,,De opvangcapaciteit dient groter te worden gezien wat er allemaal in de zee terecht is gekomen”, schat Sarah Verroen van Visned in. Terwijl in opdracht van Rijkswaterstaat vrijdag begonnen is met het bergen van de eerste containers van de zeebodem, buigen wetenschappers zich over de mogelijke gevolgen voor het milieu op de Wadden.

Han Olff hoogleraar ecologie en natuurbeheer in Groningen maakt zich grote zorgen 0ver de lange-termijn ecologische effecten van de plastic vervuiling. ,,Vooral de enorme hoeveelheid kleine plastic bolletjes en piepschuim. Het is belangrijk dat omvang en ecologische impact snel onderzocht worden”, vindt professor Olff.

Korrels

Rijkswaterstaat is al samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)langetermijneffecten van de plastic verontreiniging op de Waddenzee begonnen.

,,Een deel van de lading bestaat uit piepschuim en HDPE-korrels”, legt een woordvoerder uit. ,,Die korrels zijn grondstof voor de plasticindustrie. De plastics breken langzaam af in kleinere fragmenten en komen in het ecosysteem terecht. Dieren eten ze. De effecten zijn niet onmiddellijk zichtbaar”, zegt de ambtenaar

Ook het NIOZ op Texel studeert met Rijksuniversiteit Groningen op het effect van de korrels. Volgens de wetenschappers zijn met name die korrels een ’potentiële ecologische ramp die we nu nog onvoldoende kunnen overzien’. Onderzoeker Tjisse van der Heide stelt op de website van het NIOZ: ’We willen in kaart brengen waar het plastic zich nu allemaal bevindt. De grote stukken zijn opgeruimd. Maar om die kleine korrels op te rapen heb je haast een pincet nodig’.

Voedselketen

De korrels kunnen gegeten worden door dieren onder in de voedselketens: pieren, mosselen, dieren in de bodem. Deze worden op hun beurt weer gegeten door grotere dieren, waaronder vogels en zoogdieren. Op de lange termijn hoopt het plastic zich steeds verder in de voedselketen op en kan het ook de maag van de mens bereiken.

Vissers zoals Dirk Kraak volgen de ontwikkelingen op de voet. Er zijn chemische stoffen uit witte zakken Perkadox in de Waddenzee gekomen. Kraak heeft contact met chemicus Paul Hagel die commentaar levert op de stoffen. Kraak: ,,Volgens Hagel zijn de mogelijke risico’s van stoffen als dibezoylperoxide betrekkelijk klein. Als je je zorgen wilt maken over cyclohexylphalaten dan moet je bedenken dat dit soort weekmakers in een veelheid van ons omringende plastic materialen verwerkt zit, zegt de wetenschapper.” De chemicus verwacht wel dat de regels voor het vastsjorren van containers worden verscherpt.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons