College Bloemendaal onder vuur

College Bloemendaal onder vuur
Het college van Bloemendaal, met geheel rechts gemeentesecretaris Wilma Atsma en wethouder Nico Heijink. Zij worden beschuldigd van ’valsheid in geschrifte’.
© Archieffoto
Bloemendaal

Marielys Roos, raadslid van Hart voor Bloemendaal, heeft via haar advocaat aangifte gedaan wegens ’valsheid in geschrifte’ tegen gemeentesecretaris Wilma Atsma en wethouder-locoburgemeester Nico Heijink van Bloemendaal.

Heijink en Atsma hebben in april 2016 een niet ondertekende besluitenlijst van het college van B en W uit november 2014 alsnog ondertekend. Roos vindt dit vervalsing. Voor Roos is dit punt tamelijk cruciaal omdat op de besluitenlijst uit 2014 het ’geheime besluit tot oplegging van geheimhouding’ staat: het geheim verklaren van het dossier-Elswoutshoek. Zoals bekend is Roos veroordeeld omdat ze een maand later deze stukken ter inzage legde.

Het raadslid heeft steeds de geheimhouding bestreden, omdat er volgens haar geen correct besluit over was genomen. Dat de besluitenlijst in 2016 alsnog is ondertekend door Atsma en Heijink vindt ze veelzeggend. Beiden waren niet in dienst in 2014. ,,Atsma en Heijink hebben de besluitenlijst dus bijna anderhalf jaar na dato vastgesteld terwijl zij hiertoe niet bevoegd waren’’, aldus Roos.

College Bloemendaal onder vuur
Marielys Roos.
© United Photos / Toussaint Kluiters

Handtekening

Het gaat hier niet om zomaar een beschuldiging. De handtekening van de gemeentesecretaris onder een besluitenlijst of een besluit is een soort garantie dat de besluiten ook echt zijn besproken en genomen. ,,Door het plaatsen van de handtekening in 2016 heeft mevrouw Atsma haar positie als hoogste ambtenaar misbruikt, en willens en wetens een geschrift vervalst dat dienst doet als ’echt en waarachtig genomen besluit’ in mijn strafproces’’, aldus Roos.

Geheimhouding

In december 2014 deed de inmiddels opgestapte Bloemendaalse burgemeester Ruud Nederveen aangifte tegen raadslid Marielys Roos. Volgens Nederveen zou Roos haar geheimhoudingsplicht hebben geschonden. Zij had geheim verklaarde documenten (het Elswoutshoek-dossier) ter inzage gelegd voor derden.

College Bloemendaal onder vuur
Ruud Nederveen
© Archieffoto

Volgens Nederveen had het college 4 november 2014 een geheim besluit genomen om het dossier geheim te verklaren. Dat dit besluit was genomen werd diezelfde dag in een zogenaamd brief-besluit meegedeeld aan twee raadsleden die om het dossier hadden gevraagd: Marielys Roos en Leonard Heukels. De brief is ondertekend door wethouder Tames Kokke als waarnemend burgemeester en ambtenaar Kensen als waarnemend gemeentesecretaris.

Volgens de gemeente is dit ’het primaire collegebesluit’, waarop ook de aangifte tegen Roos is gebaseerd. Volgens Roos deugt dit niet en moet er ’ergens’ nog een collegebesluit zijn, waarvan het brief-besluit een afgeleide is.

Intern advies

In de strafzaak die volgde, bleef Roos’ advocate Carene van Vliet keer op keer vragen naar dat collegebesluit. Volgens de advocaat had ook het Openbaar Ministerie bij de gemeente om het besluit gevraagd. De gemeente stuurde vervolgens het OM een intern advies van de ambtelijke top dat aan het brief-besluit vooraf was gegaan. Ook dit is volgens Roos niet het primaire besluit.

Maar volgens een juriste van de gemeente Bloemendaal is er wel degelijk sprake van ’een compleet besluit’. Volgens haar bestaat een rechtsgeldig besluit uit twee documenten. Er is een besluitenlijst die de burgemeester en gemeentesecretaris ondertekenen en er bestaat een uitgewerkt collegevoorstel dat het besluit onderbouwt. Van 4 november 2014 bestaan twee besluitenlijsten: een openbare en een geheime. De geheime lijst is alleen aan raadsleden verstuurd en was toen niet ondertekend. Op de geheime lijst staat de oplegging geheimhouding stukken uit ’intern dossier wethouder inzake intimidaties Elswoutshoek’.

Bij het opstellen van de geheime besluitenlijst waren Kensen en Kokke aanwezig. Maar ze hebben die lijst toen niet ondertekend. Er is dus een geheime, op dat moment niet ondertekende besluitenlijst en een door Kokke en Kensen wel ondertekend brief-besluit aan twee raadsleden over het feit dat stukken geheim zijn verklaard. Die twee vormen volgens de gemeente ’het primaire besluit’.

Brief

Het college van B en W Bloemendaal wil inhoudelijk nog niet reageren op de aangifte tegen wethouder Heijink en gemeentesecretaris Atsma, maar verwijst naar een eerder gestuurde brief aan raadslid Roos. De brief is een antwoord op vragen die Roos twee jaar geleden heeft gesteld over de besluitenlijst en de latere ondertekening. Volgens de brief heeft het college in 2016 besloten het reglement van orde voor vergaderingen aan te passen. Een aantal collegebesluiten van 2014 die niet waren ondertekend zijn alsnog ondertekend. ,,Er is geen formele regel die noopt tot ondertekening van de besluitenlijsten’’, aldus het college in de brief. ,,Maar met ingang van 6 juni 2016 hebben wij ons hiertoe verplicht.’’

Ook schrijft het college: ,,Het feit dat de besluitenlijst van 4 november 2014 niet was ondertekend - en achteraf wel is getekend - doet niets af aan de rechtsgevolgen van de brief van 4 november 2014 die u heeft ontvangen over de oplegging geheimhouding. Volgens de algemene wet bestuursrecht treedt een besluit pas in werking nadat het bekend is gemaakt door toezending of uitreiking. De brief die u heeft ontvangen is derhalve het besluit.’’

Recht breien

Maar Olaf Schuwer, adviseur op gebied van gemeentelijk bestuurs- en organisatierecht, vindt dat Hart voor Bloemendaal een punt heeft. ,,Volgens de Gemeentewet is de handtekening van de gemeentesecretaris onder een besluitenlijst van groot belang. Dat is een bewijs dat de genoemde besluiten ook echt zijn genomen. Door twee jaar later alsnog twee handtekeningen te zetten lijkt het alsof je iets wil recht breien wat krom is. Mevrouw Atsma en de heer Heijink waren niet aanwezig in 2014.’’

Ook zet Schuwer vraagtekens bij de besluitvorming. ,,Waar is het officiele besluit om de stukken over Elswoutshoek geheim te verklaren? Alleen een brief aan de raadsleden Heukels en Roos is niet voldoende. Er moet ergens een besluit liggen, waarvan de brief een uitvloeisel is. Door de besluitenlijst alsnog te ondertekenen laadt de gemeente de verdenking op zich dat er helemaal geen besluit ligt.’’

Bewijs

Waarom is Roos pas nu in actie gekomen, terwijl ze twee jaar geleden al van de handtekeningen wist? ,,Heijink en Atsma waren in 2014 niet aanwezig bij de besluitvorming’’, vertelt Rob Slewe, fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal. ,,Ze kunnen die besluitenlijst alleen maar alsnog tekenen als ze zich ervan op de hoogte hebben gesteld dat het geheimhoudingsbesluit ook daadwerkelijk is genomen. Marielys Roos heeft steeds om bewijs gevraagd dat ze dit hebben geverifieerd in de ambtelijke organisatie. Dat bewijs hebben we nooit gezien. Ook heeft oud-burgemeester Nederveen bij de rechter gezegd dat ’hij zich niets kan herinneren’. We hebben lang genoeg gewacht. Kennelijk kan de gemeente het bewijs gewoon niet leveren. ’’

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen