Aan de koffie met de burgemeester van Enkhuizen

Burgemeester Eduard van Zuijlen (links) vond het vorige maand helemaal niet erg dat het eerste kaasplankje van iepenhout, niet naar hem, maar naar een meisje uit de buurt van het Wethouder De Vosplein ging.© Archieffoto Theo Groot

Tanja Koopen
Enkhuizen

Zijn inwoners en zijn stad leren kennen. Dat is wat de nieuwe burgemeester Eduard van Zuijlen wil.

De eerste stappen heeft hij al gezet, in zijn prille loopbaan als Enkhuizer eerste burger, door kennis te maken met vrijwilligers.

Donderdagavond, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het Wapen van Enkhuizen, zette hij een nieuwe stap. Hij nodige inwoners uit mee te praten over de stad via het nieuw op te richten burgerpanel. Tevens noodde hij de burgers bij hem aan de koffietafel op zijn werkkamer in het stadhuis.

Groepjes inwoners kunnen aan de ovalen tafel aanschuiven voor koffie en zelfgebakken appeltaart, waarbij niet alleen Van Zuijlen zelf, maar ook zijn eega van de partij zal zijn. Als eersten de vrijwilligers van de Lichtjesavond.

Woningen

Voor zijn visie op de toekomst is Van Zuijlen te rade gegaan bij zijn wethouders. En die stipten zaken aan als de noodzaak nieuwe woningen te bouwen voor andere nieuwkomers in de stad, maar ook voor zowel jongeren en ouderen.

Een ander punt dat de nieuwe burgemeester aanroerde is de noodzakelijke samenwerking in een eigenzinnige stad als Enkhuizen. Op allerlei terreinen, maar zeker ook in de toeristensector, om samen de promotie van stad én regio aan te pakken.

Het verbaasde Van Zuijlen na zijn eerste kennismaking met de stad, dat Enkhuizen zijn sterke punten zo weinig uitdraagt.

Groentezaden

,,Nauwelijks bekend bij het bredere publiek buiten de regio, is hoe belangrijk Enkhuizen is op de wereldmarkt voor groentezaden. Of hoe geavanceerd de nautische bedrijven hier zijn. Daar zullen we een slag in moeten maken. Want vergis je niet: zonder voldoende bekendheid raak je uiteindelijk achterop bij bijvoorbeeld het werven van het hooggeschoolde personeel, dat al die bedrijven nodig hebben. Samenwerken om de stad en zijn economie te promoten is van levensbelang, geen luxe.’’

Lees ook: Cirkel is weer rond aan vestingwal Enkhuizen

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen